Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
1985, Tom 23, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek : długoletni dziekan Wydziału Teologicznego ATK Jan Łach s. 5-7
Ks. prof. Stanisław Grzybek jako biblista Henryk Muszyński s. 9-18
Objawienie Boga w Starym Testamencie Marian Gołębiewski s. 19-43
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : rola Izraela w historii zbawienia dzisiaj Michał Czajkowski s. 45-54
Motywacje modlitwy w Biblii Jan Łach s. 55-71
Zbawienie pojednaniem przez miłość w pokoju Józef Wiesław Rosłon s. 73-128
W poszukiwaniu klucza do księgi Hioba Julian Warzecha s. 129-142
Tekst Mt 10, 17-18 jako wyraz polemiki z judaizmem i uniwersalizmu redaktora Ewangelii Mateusza Roman Bartnicki s. 143-149
Problem przeciwników św. Pawła w 1 Kor. Grzegorz Rafiński s. 151-168
Historia Kościoła historią zbawienia Franciszek Stopniak s. 169-184
Mariologia XI Synodu Toledańskiego Edward Ozorowski s. 185-196
Oikonomia w gnostyckim "Tractatus tripartitus" z I Kodeksu z Nag Hammadi (NHC I, 5) Wincenty Myszor s. 197-215
Chrystocentryzm duchowej interpretacji Pisma Świętego w ujęciu św. Hilarego z Poitiers Emil Stanula s. 217-236
Apostolstwo w ujęciu Soboru Watykańskiego II Lucjan Balter s. 237-258
Katecheza : ewangelizacja Roman Murawski s. 259-278
Z problematyki Słowa Bożego w liturgii Bogusław Nadolski s. 279-289
Rola consilium w posoborowej reformie liturgicznej Jerzy Stefański s. 291-310
"Chrystus : fundament i kamień węgielny Kościoła w świetle tekstów qumrańskich", Henryk Muszyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Mędala Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 311-315
"Tradiciones mesiánicas en el Targum Palestinense : estudios exegéticos“, Miguel Pérez Fernández, Jerusálen-Valencia 1981 : [recenzja] Stanisław Mędala Miguel Pérez Fernández (aut. dzieła rec.) s. 315-319
"Kapituła katedralna w Płocku XII-XVI w. : studium z dziejów organizacji prawnej kapituł polskich" [rozprawa habilitacyjna przedłożona na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL], Wojciech Góralski, Płock 1979 : [recenzja] Kazimierz Dola s. 319-323
"The Book of Joshua", M.H. Woudstra, Michigan 1981 : [recenzja] Stanisław Gacek M.H. Woudstra (aut. dzieła rec.) s. 323-329
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1984 Antoni Lewek s. 331-367