Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Theologica Varsaviensia
1976, Tom 14, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obronie apologetyki Tadeusz Gogolewski s. 3-12
Pieśni Izajasza o Emmanuelu Józef Homerski s. 13-46
Tekst za 9.9-10 : w perykopach Mt 21,1-11 i J 12,12-19 Roman Bartnicki s. 47-66
Uczniowie, grupa dwunastu, apostołowie Hugolin Langkammer s. 67-84
Obraz Piotra w pierwotnej gminie Antoni Paciorek s. 85-98
Hymn chrzcielny w liście do Tytusa Andrzej Suski s. 99-128
Kryteria Kościoła partykularnego Czesław Bartnik s. 129-142
Zagadnienie ustanowienia Kościoła przez Chrystusa Władysław Łydka s. 143-162
Elementy pneumatologiczne kultu maryjnego według teologii wschodniej Marta Rykówna s. 163-182
Afrykańskie religie synkretyczne a misje Władysław Kowalak s. 183-209
Mit a prawda według M. Eliadego Michał Mietliński s. 211-231
Życie pierwszych chrześcijan w utworach Komodiana Jan Śrutwa s. 233-256
W sprawie metody w badaniach monasteriologicznych Hieronim E. Wyczawski s. 257-268
Współczesna eklezjologia apologetyczna : sprawozdanie z obrad sekcji teologii fundamentalnej Tadeusz Gogolewski s. 269-278
Nauka o Duchu Św. w teologii współczesnej :sprawozdanie z dorocznego spotkania wykładowców teologii dogmatycznej Władysław Łydka s. 279-287
Rękopisy z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie Roman Nir s. 289-300
Curta Christiana logistyczny rachunek pojęć wszechmocy, wszechwiedzy i Boga Edward Nieznański s. 301-304
Curta Christiana logistyczny rachunek pojęć wszechmocy, wszechwiedzy i Boga Edward Nieznański s. 301-305
"Nouvelle introduction à la Bible”, Wilfrid Harrington, Paris 1971 : [recenzja] Jan Łach Wilfrid Harrington (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Prinzip Liebe : Perspektiven der Theologie", Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 310-314
"Naherwartung : Auferstehung : Unsterblichkeit", Gisbert Greshake, Gerhard Lohfink, Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Der grosse Sonntags-Schott : Originaltexte der deutschsprachigen Altarausgabe des Messbuchs und des Lektionars ergänzt mit den lateinischen Texten des Missale Romanum", Freiburg i. Br. 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 317-321
"Christus alles in allen", Hermann Volk, Mainz 1975 : [recenzja] Edward Ozorowski Hermann Volk (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Menschenzüchtung : das Problem der genetischen Manipulierung des Menschen", München 1970 : [recenzja] Stefan Kornas s. 324-330
"La puissance et la fragilité : essai sur les metamorphoses de la médicine et l’homme“, Jean Hamburger, Paris 1972 : [recenzja] Stefan Kornas Jean Hamburger (aut. dzieła rec.) s. 330-333
"Darf die Medizin, was sie kann? : Probleme der medizinischen Ethik", Paul Sporken, Düsseldorf 1971 : [recenzja] Stefan Kornas Paul Sporken (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Heilender Dienst : ethische Probleme der modernen Medizin", Bernard Häring, Mainz 1972 : [recenzja] Stefan Kornas Bernard Häring (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"La nostalgie des origins : méthodologie et histoire des religions“, Mircea Eliade, Paris 1972 : [recenzja] Michał Mietliński Mircea Eliade (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Zarys dziejów archiwów polskich", cz. 1, "Do wybuchu I wojny światowej", Andrzej Tomczak, Toruń 1974 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 344-351