Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Theologica Varsaviensia
1999, Tom 37, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hymny o Trójcy Świętej Mariusz Wiktoryn s. 7-26
Grzech świata a nasze pojednanie Georg Hentschel s. 27-35
Sefforis, Nazaret i nauczanie Jezusa Wojciech Michniewicz s. 37-58
Analiza semiotyczna symbolicznych funkcji Krzyża Stanisław Przepierski s. 59-83
Analiza tekstu Mi 6,8 według św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 85-101
Elementy semantyczne teorii prawdy u św. Tomasza z Akwinu Tadeusz Bartoś s. 103-110
Zbawienie jako dramat według Hansa Ursa von Balthasara Ignacy Bokwa s. 111-126
Objawienie - wiarygodność - przekaz : koncepcja teologii fundamentalnej Geralda O'Collinsa Marek Skierkowski s. 127-160
"Modele" Kościoła w ujęciu Leonarda Boffa Tadeusz Pikus s. 161-174
Edyta Stein : św. Teresa Benedykta od Krzyża, filozof i karmelitanka (1891-1942) Paweł Placyd Ogórek s. 175-183
Osobowość świętego na przykładzie Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) Ireneusz Werbiński s. 185-192
Kościół wobec zjawiska bezrobocia : dom bezrobotnych w Tuluzie jako przykład integracji społecznej Bronisław Mierzwiński s. 193-202
"Über Schau und Gegenwart dese unsichtbaren Gottes : Texte mit Einführung und Übersetzung”, Augustinus, Erich Naab, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998 : [recenzja] Krzysztof Góźdź Erich Naab (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Encykliki Leona XIII", cz. 1-2, opr. W. Mysłek, M. Siwiec, B. Drozdowicz, Marian Mikłasz, Andrzej Szadkowski, Zygmunt Dunin Kozicki, Słupsk 1997 : [recenzja] Michał Wojciechowski B. Drozdowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dunin Kozicki (aut. dzieła rec.) Marian Mikłasz (aut. dzieła rec.) W. Mysłek (aut. dzieła rec.) M. Siwiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Szadkowski (aut. dzieła rec.) Leon XIII (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Fundamentaltheologie : Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen", Regensburg 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Klaus Müller (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Spór o Jezusa Chrystusa w ciągu dziejów", Józef Kulisz, Aleksandra Mostowska-Baliszewska, Warszawa 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Aleksandra Mostowska-Baliszewska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła", Józef Urban, Opole 1999 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Urban (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej : problem kapłańskiego posługiwania kobiety w Kościele", Wojciech Słomski, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Wojciech Słomski (aut. dzieła rec.) s. 219-225
"Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim w latach 1818-1918", Waldemar Wojdecki, Leszno koło Błonia 1998 : [recenzja] Daniel Olszewski Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Z dziejów edukacji narodowej i chrześcijańskiej : ludzie - idee - instytucje", red. Maria Jolanta Żmichrowska, Niepokalanów 1998 : [recenzja] Stanisław Chrobak Maria Jolanta Żmichrowska (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Śladami Mesjasza Apostaty : żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji", Jan Doktór, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Czajkowski Jan Doktór (aut. dzieła rec.) s. 230-233
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1998 Jan Decyk s. 235-253