Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Theologica Varsaviensia
2015, Tom 53, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 7-13
Ks. Stanisław Olejnik jako świadek historii teologii moralnej Andrzej Derdziuk s. 15-31
Problematyka sumienia w wybranych publikacjach ks. prof. Stanisława Olejnika Zbigniew Wanat s. 33-53
Nowy kształt nauczania moralnego papieża Franciszka a intuicje zawarte w teologii ks. prof. Stanisława Olejnika Stanisław Skobel s. 55-67
Interdyscyplinarne aspekty teologicznej obrony rodziny Ireneusz Mroczkowski s. 69-88
Odpowiedzialność Kościoła za dar zbawienia Krzysztof Jeżyna s. 89-105
Uniwersytety a kulturowa jedność Europy Paweł Góralczyk s. 107-120
Miłość misją rodziny : refleksje na kanwie obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Rodzin w Filadelfii Andrzej Pryba s. 121-135
Franciszek Sawicki‘s "Kritik der rassistischen Ideologie" Jarosław Babiński s. 137-160
Odziaływanie hellenizmu na judaizm Piotr Liszka s. 161-178
Obraz śmierci człowieka w posoborowej liturgii Jan Decyk s. 179-200
"Miszna. Zeraim (Nasiona)", red. R. Marcinkowski, Warszawa 2013; "Miszna. Moed (Święto)", red. R. Marcinkowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Krzysztof Bardski R. Marcinkowski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Great Persecutions and the Reconciliation of the Lapsi", Joseph Grzywaczewski, Warszawa 2015 : [recenzja] Leon Nieścior Joseph Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny", Jan Kalniuk, Kraków 2014 : [recenzja] Zbigniew Wanat Jan Kalniuk (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Vademecum kultury politycznej", Witold Kawecki, Warszawa 2015 : [recenzja] Bartosz Wieczorek Witold Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 214-221
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW styczeń-czerwiec 2015 s. 223-260