Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
1978, Tom 16, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Logion Jezusa o przestrzeganiu starotestamentalnego prawa : Mt 5, 17 Jan Łach s. 3-17
Eulogia w Liście do Efezjan Andrzej Suski s. 19-48
Współczesna a patrystyczna interpretacja Rz 8,19 Roman Bartnicki s. 49-65
Magisterium Kościoła wobec nowych interpretacji dogmatu grzechu pierworodnego Tadeusz Łukaszuk s. 67-92
Trynitarny charakter życia łaski według M. Schmausa Teofil Wilski s. 93-111
Funkcje świeckich we wspólnocie Kościoła w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II Marzenna Straszewicz s. 113-121
Geneza chrześcijańskiej kultury syryjskiej? Witold Witakowski s. 125-153
Mistyka Al-Halladża (858-922 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem Tadeusz Dajczer s. 155-178
Dar Marcina Glicjusza dla biblioteki parafialnej w Pilźnie Hieronim E. Wyczawski s. 179-188
Corpus Hermeticum IV : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 189-196
Nabożeństwo do św. Abu Tarabu : wstęp, przekład z arabskiego, komentarz Wojciech Dembski s. 197-209
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Koptologiczny w Kairze Tadeusz Gołgowski s. 211-219
Działalność Sekcji Historii Kościoła w latach 1964-1977 Wincenty Urban s. 221-226
Seminarium Historyków Kościoła w Sandomierzu : 14-15 IV 1977 r. Tadeusz Krahel s. 227-230
Cudowne uzdrowienia a wiarogodność chrześcijaństwa Stefan Moysa s. 231-243
“Jésus : homme libre : esquisse d’une christologie“, Christian Duquoc, Paris 1974 : [recenzja] Christian Duquoc Marian Rusecki s. 245-249
"Il matrimonio nel giudaismo antico e nel Nuovo Testamento", Angelo Tosato, Roma 1976 : [recenzja] Czesław Rychlicki Angelo Tosato s. 249-250
“Realtà e valori del sacramento del matrimonio : Convento di aggiornamento, Roma, Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana“, Achille M. Triacca, Giovanni Pianazzi, Roma 1976 : [recenzja] Giovanni Pianazzi Czesław Rychlicki Achille M. Triacca (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Theologie der Ehe in der Geschichte", Waldemar Molinski, Aschaffenburg 1976 Alojzy Marcol Waldemar Molinski (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1977", Jan Rzepa, [Kraków 1977] : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Jan Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 259-263
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1976 Franciszek Stopniak Andrzej Suski s. 265-282
Bibliografia zawartości STV za lata 11 (1973)-15 (1977) Janina Mil s. 283-296
Indeks autorów STV za lata 1 (1963) - 15 (1977) Janina Mil s. 297-299