Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
2006, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-13
Caritati in iustitia Ryszard Rumianek s. 15-16
[Wasza Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Prymasie...] Roman Bartnicki s. 17-22
Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Andrzej F. Dziuba s. 23-69
"Ius gentium" i jego rola w wyroczni przeciwko Izraelowi (Am 1,3-2,16) Janusz Lemański s. 71-95
Objawienie w teologii Karla Bartha (1886-1968) Korneliusz Wencel s. 97-114
Filozoficzno-kulturowe tło pluralistycznej teologii religii Ignacy Bokwa s. 115-137
Komunijny wymiar obrazu Bożego w człowieku w soborowej konstytucji "Gaudium et spes" Jarosław Kupczak s. 139-158
Antropologia mikrokosmiczna w teologii św. Tomasza z Akwinu Janusz Pyda s. 159-190
Personalistyczna koncepcja teologii kultury Witold Kawecki s. 191-204
Poszukiwanie tożsamości wezwaniem moralnym w twórczości literackiej Karola Wojtyły Anita Sklepkowska s. 205-223
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji" Krzysztof Kietliński s. 225-231
"Wissenschaft und Glaube : historische und zeitgenössische Aspekte", Ian G. Barbour, Göttingen 2003 : [recenzja] Andrzej Anderwald Ian G. Barbour (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Rabbi Jesus : an Intimate Biography", Bruce Chilton, New York 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Bruce Chilton (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Lexique des termes ambigues et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques", Conseil Pontifical pour La Famille, Paris 2005 : [recenzja] Jan Decyk s. 238-241
"Dans vos Assemblées : manuel de pastoral liturgique", Joseph Gelineau red., [b.m.] 1998 : [recenzja] Jan Decyk Joseph Gelineau (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Where the Wright went Wrong : how neoconservatists subverted the Regan Revolution and Hijacked the Bush presidency", Patrick J. Buchanan, New York 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Patrick J. Buchanan (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"The Spanish Civil War, the Soviet Union, and Communism", Stanley G. Payne, New Haven-London 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stanley G. Payne (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej", Jacek Bramorski, Pelplin 2004 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jacek Bramorski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Josepha Ratzingera nauka o Kościele", Grzegorz Bachanek, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Grzegorz Bachanek (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych : zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich : od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918", Wiesława Korzeniowska, Kraków 2004 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Wiesława Korzeniowska (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej", Krzysztof Maliszewski, Katowice 2004 : [recenzja] Dorota Jankowska Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
"W poszukiwaniu średniowiecza", Jacques Le Goff, Warszawa 2005 : [recenzja] Dominika Żukowska Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 272-274
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2005 Ryszard Czekalski s. 275-307