Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
2009, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus Chrystus w ujęciu modernistycznym : nieudana próba dialogu teologa z naukami ścisłymi Józef Grzywaczewski s. 13-40
Apologetyczna myśl J.H. Newmana Marian Rusecki s. 41-55
Dramat i dobro postępu Józef Kulisz s. 57-78
Specyfika niemieckiej teologii fundamentalnej Marek Skierkowski s. 79-109
Opcje pluralistyczne w teologii religii Zbigniew Kubacki s. 111-138
Spis ludności za Dawida w różnych interpretacjach teologicznych Waldemar Linke s. 139-166
Nowe ujęcie natury aniołów w metafizycznej angelologii św. Tomasza z Akwinu Tomasz Stępień s. 167-182
Aspekty procesu dążenia do doskonałego życia w filozofii greckiej i chrześcijaństwie pierwszych wieków Anna Kazimierczak-Kucharska s. 183-200
Czy piękno może zbawić? : Wokół teologii piękna Witold Kawecki s. 201-221
"Refleksje na temat prawa : prawo naturalne : filozofia prawa", Zenon Grocholewski, Kraków 2009 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Jezus i jego uczniowie : model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka", Stanisław Haręzga, Lublin 2006 : [recenzja] Roman Bartnicki Stanisław Haręzga s. 227-230
"Nowe życie uczniów Jezusa : J 21 jako owoc eklezjologicznej lektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia", Janusz Kręcidło, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Bartnicki Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"Komentáre k Starému zákonu : I. zväzok : Genezis : Dobrá kniha", Trnava 2008 : [recenzja] Józef Kulisz s. 244-246
"Wierzę w życie wieczne", Divo Barsotti, Kraków 2009 : [recenzja] Jan Decyk Divo Barsotti (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Patrząc na liturgię : krytyczna ocena jej współczesnej formy", Aidan Nichols, Poznań [b.r.] : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Aidan Nichols (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Etyka odpowiedzialności za życie : studium analityczno-krytyczne koncepcji bioetyki Hansa Jonasa", Stanisław Warzeszak, Warszawa 2008 : [recenzja] Ireneusz Mroczkowski Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Przyjąć życie : bioetyka w obronie człowieka", Stanisław Warzeszak, Niepokalanów 2008 : [recenzja] Marian Graczyk Stanisław Warzeszak (aut. dzieła rec.) s. 256-258
"Bioetica medica : per medici e professionisti della sanità", red. Giovanni Russo, Torino 2009 : [recenzja] Giovanni Russo Jan Wolski s. 258-264
"Śmierć i wieczne istnienie", Michał Kaszowski, Katowice 2008 : [recenzja] Marcin Piwnicki Michał Kaszowski (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Formacyjna rola szkoły katolickiej : XV-lecie „Gdyńskiego Katolika” 1992-2007", red. Wojciech Cichosz, Gdynia 2007 : [recenzja] Barbara Nawrocka Wojciech Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2009 Wojciech Kluj s. 273-320