Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Theologica Varsaviensia
2014, Tom 52, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-16
„Reconciliatio et paenitentia” : wokół papieskiej genezy i kontekstu historycznego Andrzej F. Dziuba s. 17-36
Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej Sławomir Nowosad s. 37-65
Sprawiedliwość w kontekście nierówności podmiotów w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia” Jarosław A. Sobkowiak s. 67-81
Kapłan – sługa Bożego Miłosierdzia Zbigniew Wanat s. 83-102
Ewangelizacyjne formy katechezy w kontekście wezwania do nawrócenia Piotr Tomasik s. 103-129
Pokuta w perspektywie teologii ciała Ireneusz Mroczkowski s. 131-144
„Reconciliatio et paenitentia” a kontekst bioetyczny Andrzej Muszala s. 145-164
Problematyka seksualności w sakramencie pokuty w świetle nowego odczytania adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia” Antoni Bartoszek s. 165-188
Poszukiwania misteryjnego charakteru liturgii Krzysztof Filipowicz s. 189-205
Wpływ filozofii na kształtowanie się dogmatów chrystologicznych na soborach pierwszych wieków Karolina Ćwik s. 207-224
Wskazania katechetyczne w dokumentach papieskich w pierwszej połowie XX wieku Roman Ceglarek s. 225-247
"Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i ewangelizator", red. M. Kowalczyk, Cz. Parzyszek, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba M. Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Cz. Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 249-255
"Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości", Jerzy Gocko, Warszawa 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Better Humans? Understanding the Enhancement Project", Michael Hauskeller, Acumen 2013 : [recenzja] Sławomir Nowosad Michael Hauskeller (aut. dzieła rec.) s. 260-264
"Between Theology and Anti-Theology", Hollis Phelps, Alain Badiou, Acumen 2013 Sławomir Nowosad Alain Badiou (aut. dzieła rec.) Hollis Phelps (aut. dzieła rec.) s. 264-268
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW styczeń-czerwiec 2014 s. 269-307