Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
1987, Tom 25, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Franciszkanie : nosicielami laterańskiej tradycji liturgiczno-muzycznej Jerzy Pikulik s. 5-14
Liturgiczno-muzyczna tradycja Tyńca : na podstawie porównania wariantów melodycznych Halina E. Sowulewska s. 15-40
Ze studiów nad wnętrzem kościelnym : program, funkcja : wybrane zagadnienia z genezy i wkład reformy trydenckiej Elżbieta Gieysztor-Miłobędzka s. 41-74
Twórca i odbiorca sztuki sakralnej naszych czasów Henryk Nadrowski s. 75-97
Potomek rodu Jessego : Iz 11, 1-9 Ryszard Rumianek s. 99-106
Czy Iz 11, 11-12 powstał pod wpływem Deuteroizajasza? Norbert Mendecki s. 107-114
Podstawowa periodyzacja dziejów i jej ramy : interpretacja historiozoficzno-teologiczna w oparciu o Jana Pawła II "Teologię ciała" Wojciech Chudy s. 115-128
Stół Kościoła, uczta królestwa : orędzie eucharystyczne Nowego Testamentu Michał Czajkowski s. 129-141
Czemu ma dziś służyć Kongres Eucharystyczny Stanisław Szymecki s. 143-156
Obecność uwielbionego Pana w Kościele Edward Ozorowski s. 157-167
Eucharystia sakramentem Kościoła lokalnego Roman E. Rogowski s. 169-182
Pobożność eucharystyczna dzisiaj Paweł Socha s. 183-197
Świadectwo Prawdy (NHC IX, 3) : wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor (tłum.) s. 199-233
Bibliografia zawartości STV za lata 16(1978) - 23(1985) Marek Połomski s. 235-256
"Synthèse dogmatique : de la Trinité à la Trinité”, Jean-Hervé Nicolas, Paris 1985 : [recenzja] Józef Warzeszak Jean-Hervé Nicolas (aut. dzieła rec.) s. 257-262
”Eucaristia e Chiesa, Ricerca dell’unità nel dialogo ecumenico”, Gerard J. Békés, Casale Monferrato 1985 : [recenzja] J. Warzeszak Gerard J. Békés (aut. dzieła rec.) s. 263-268
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1986 Antoni Lewek s. 269-294