Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Theologica Varsaviensia
1979, Tom 17, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Prof. Dr Zdzisław Obertyński Franciszek Stopniak s. 5-14
Charakter przekazów wielkanocnych jako problem w badaniach nad wiarogodnością objawienia Władysław Hładowski s. 15-24
Egzystencjalna hermeneutyka R. Bultmanna i możliwości jej recepcji Jerzy Chmiel s. 25-32
Antropologia Psalmu 8 Stanisław Grzybek s. 33-42
Słowo Boże a słowo proroka w tekstach starotestamentalnych Józef Homerski s. 43-55
Posłannictwo Deuteroizajasza w świetle Iz 40, 1-11 i późniejszej tradycji tego tekstu Lech Stachowiak s. 57-70
Perykopa o magach w strukturze Mt 1-2 Jan Szlaga s. 71-77
Aktualna problematyka czwartej Ewnagelii Feliks Gryglewicz s. 79-86
"Symbolik" A.J. Möhlera jako etap rozwoju teologii kapłaństwa Roman Karwacki s. 87-99
J.H. Newmana idea uniwersytetu Jerzy Fijaś s. 101-141
Religijny charakter inicjacji plemiennej Tadeusz Dajczer s. 143-171
Korporacje zawodowe w cesarstwie rzymskim i udział w nich chrześcijan Franciszek Stopniak s. 173-186
Wprowadzenie do psalmów Salomona Andrzej Suski s. 187-244
Corpus Hermeticum XIII : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 245-256
Koptyjska Msza Św. z X w. : wstęp, przekład z arabskiego, komentarz Wojciech Dembski s. 257-265
Kongres Polskich Biblistów : 27-29 IX 1977 Ryszard Rubinkiewicz Karol Wojtyła s. 267-273
Seminarium Sekcji Teologii Fundamentalnej : 29 III 1978 Marian Rusecki s. 275-278
“Jésus Christ dans le débat des hommes“, Joseph de Baciocchi, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki Joseph de Baciocchi (aut. dzieła rec.) s. 279-283
“L’église et la mission“, Pierre Schouver, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki Pierre Schuover (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Fundament : Bild und Metapher in den Handschriften aus Qumran : Studie zur Vorgeschichte des ntl. Begriffs THEMELIOS", Henryk Muszyński, Romae 1975 : [recenzja] Czesław Jakubiec Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Ewangelia według św. Marka : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Hugolin Langkammer, Poznań 1977 : [recenzja] Jan Łach Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Nauka Piotra z Poznania (+1655) o Kościele w procesie rozwojowym eklezjologii katolickiej", Edward Ozorowski, "Wiadomości kościelne Archidiecezji w Białymstoku" 3, 1977, nr 2, s. 34-92, nr 3, s. 73-127 : [recenzja] Wiesław Murawiec Edward Ozorowski (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"Antyfonarz kielecki z 1327 r. pod względem muzykologicznym", Tadeusz Miazga, Graz 1977 : [recenzja] Henryk Piwoński Tadeusz Miazga (aut. dzieła rec.) s. 296-301
"Papiestwo-Polska 1548-1563", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Rozwój protestanckiej reformacji w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku", Tadeusz Śliwa, Przemyśl 1975-1977 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Tadeusz Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Mapa adminsitracyjna Diecezji Tarnowskiej", Jan Rzepa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Rzepa Hieronim E. Wyczawski s. 304-305
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1977 Tadeusz Dajczer s. 307-324