Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Theologica Varsaviensia
1980, Tom 18, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Funkcja cudów w Ewangelii Markowej Jan Łach s. 5-27
Elementy eklezjalne w tekstach ustanowienia Eucharystii Józef Kudasiewicz s. 29-48
Redakcyjne cele Ewangelistów w Łk 19, 28-40 i J 12, 12-29 Roman Bartnicki s. 49-82
Ewangelicka teologia fundamentalna Józef Myśków s. 83-101
Wiara i historyczne poznanie Władysław Hładowski s. 103-112
Św. Stanisław w polskiej muzyce średniowiecznej Jerzy Pikulik s. 113-128
Kulturowe zakorzenienie myśli religijnej i teologicznej na przykładzie sytuacji panującej na ziemiach polskich w XIX wieku Daniel Olszewski s. 129-149
Rozwój polskiej myśli katolickiej na Śląsku w drugiej połowie XIX w. Irena Mierzwa s. 151-167
Religijna interpretacja kultury polskiej w pielgrzymkowych wypowiedziach Jana Pawła II Jan Andrzej Kłoczkowski s. 169-182
Akademia Teologii Katolickiej w ciągu dwudziestopięciolecia Remigiusz Sobański s. 183-196
Modlitwa współczesnych chrześcijan Bogusław Steczek s. 197-208
Jak dzisiaj modlić się psalmami? Michał Czajkowski s. 209-224
"Liturgia Godzin" w życiu Kościoła Stanisław Czerwik s. 225-239
Czytania patrystyczne w "Liturgii godzin" Marek Starowieyski s. 241-251
Pobożność ludowa w świetle dokumentów liturgicznych Jerzy Stefański s. 253-263
Herakleon (fragmenty) : wstęp, przekład z języka greckiego, komentarz Wincenty Myszor Stanisław Kalinkowski (tłum.) s. 265-298
Stan badań nad postacią św. Stanisława w historiografii powojennej Jan Wysocki s. 299-306
Pojęcie kultu Boga w "Divinae institutiones" Firmianusa Laktancjusza Jerzy Wojtczak s. 307-312
Ostatnia wieczerza a świadomość zbawczej śmierci Jezusa Roman Bartnicki s. 313-320
Na marginesie studium bpa Edwarda Ozorowskiego "Uwagi o historii teologii" Hieronim Eug. Wyczawski s. 321-325
"Nauczanie historii Kościoła w katechetyce polskiej lat 1919-1957", Jerzy Bagrowicz, "Arch. Bibl. T. Muz.", t. 37, 1978, s. 333-360 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Praca ludzka : zagadnienie społeczno-moralne", Czesław Strzeszewski, Lublin 1978 : [recenzja] Stanisław Olejnik Czesław Strzeszewski (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Novum Testamentum graece", post Eberhard Nestle et Erwin Nestle communiter ediderunt Kurt Aland Matthew Black Carlo M. Martini Bruce M. Metzger Allen Wikgren; apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elaboraverunt Kurt Aland et Barbara Aland una cum Instituto studiorum textus Novi Testamenti Monasteriensi, Stuttgart 1979 : [recenzja] Jan Łach Kurt Aland (aut. dzieła rec.) Barbara Aland (aut. dzieła rec.) Matthew Black (aut. dzieła rec.) Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) Bruce M. Metzger (aut. dzieła rec.) Allen Wikgren (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Indissolubilidad del matrimonio y divorcio en la Biblia : la sexualidad en la Biblia", Alejandro Diez Macho, Madrid 1978 : [recenzja] Jan Łach Alejandro Diez Macho (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Die eine Kirche und die vielen Kirchen : Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler", München-Paderborn-Wien 1977 : [recenzja] Roman Karwacki Harald Wagner (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"O duszpasterstwie rekolekcyjnym", Stanisław Kisiel, Siedlce 1979 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Stanisław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 339-340
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : I semestr 1979 Waldemar Wojdecki s. 341-348