Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
2008, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 6-9
Wspomnienie Księdza Profesora Jana Pryszmonta Roman Bartnicki s. 10-11
Ksiądz Profesor Jan Pryszmont Tadeusz Rogalewski s. 12-19
Wzruszenie czy zdenerwowanie Jezusa? : Uwagi do tłumaczenia J 11, 33, 38 czyli tłumacz samotny wobec tradycji Waldemar Linke s. 20-37
Poszukiwanie tożsamości teologii Józef Kulisz s. 38-53
Recepcja dokumentu Kongregacji Nauki Wiary "Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele" na terenie krajów języka niemieckiego Ignacy Bokwa s. 54-65
Chrystologia komunijna Marek Jagodziński s. 66-78
    Zacytuj
  • Udostępnij
Afirmacja drugiego człowieka Paweł Góralczyk s. 80-95
Praca jako wyraz współczesnego patriotyzmu Krzysztof Kietliński s. 96-107
Zagadnienie malarstwa ikonowego w świetle teorii budowy obrazu Wojciech Białopiotrowicz s. 108-166
Godność osoby ludzkiej a zadania państwa w świetle nauki społecznej Kościoła Kazimierz Bełch s. 168-178
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wychowanie do wstydliwości w perspektywie rozprawy Karola Wojtyły "Miłość i odpowiedzialność" Dariusz Adamczyk s. 180-201
Wrogowie doskonałości według nauki Marceliny Darowskiej Katarzyna Świerszcz s. 202-216
"Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek : teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II", Paweł Warchoł, Wrocław 2007 : [recenzja] Jacek Salij Paweł Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama", Tomasz Dekert, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Dekert Bartosz Wieczorek s. 223-225
“La mort du Fils : le mystère de Jésus et de l’homme“, François-Xavier Durrwell, Paris 2006 : [recenzja] Jan Decyk François-Xavier Durrwell (aut. dzieła rec.) s. 225-229
“La tradition hébraïque dans l'Eucharistie : Eugenio Zolli et la liturgie du sacrifice", Judith Cabaud, Paris 2006 : [recenzja] Jan Decyk Judith Cabaud (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Porządek nabożeństwa cerkiewnego na dyecezyą chełmską obrz. grecko-katol. przepisany", Piotr Siwicki (posłowie), Lublin 2006 : [recenzja] Marek Blaza Piotr Siwicki (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2007 Wojciech Kluj s. 238-273