Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Theologica Varsaviensia
2014, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 11-15
Od teologii reistycznej do personalistycznej Czesław S. Bartnik s. 17-27
Personalizm chrześcijański św. Jana Pawła II Bogumił Gacka s. 29-58
Człowiek jest dzieckiem miłości, nie przypadku : zarys teologii stworzenia według św. Jana Pawła II Sławomir Kunka s. 59-78
Pierwsze polskie wizerunki filmowe Jana Pawła II Grzegorz Łęcicki s. 79-98
Holy Spirit as the Communio and the Gift in Formulation of Joseph Ratzinger : Notes About the Spiritual Theology of Saint Augustine of Hippo Jerzy Lewandowski s. 99-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sakramenty w ujęciu szesnastowiecznych reformatorów Wojciech Medwid s. 113-137
Paruzja w adwentowej Liturgii Godzin Krzysztof Filipowicz s. 139-164
Rytuał inicjacyjny dla mniszek Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego Marcin Krawczuk s. 165-177
Sidonius Apollinaris’Pagan Vision of Ancient Roma Bellatrix in Christian Rome Joseph Grzywaczewski s. 179-194
">>Wielki Babilon<< w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata", Stanisław Witkowski, Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Stanisław Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Retelling the Law. Genesis, Exodus-Numbers and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworking of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Waldemar Linke Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 199-208
„Chwalcie Boga w waszym ciele!”, Część III: "Ciało Seksualność Cierpienie", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim", Wojciech Kluj, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Różański Wojciech Kluj (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca", pod red. Marka Tatara, Sandomierz 2014 : [recenzja] Marek Jagodziński Marek Tatar (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenon Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdazio", pod red. Marka Jędraszewskiego, Poznań 2013 : [recenzja] Janusz Kręcidło Marek Jędraszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW styczeń-czerwiec 2013 s. 227-310