Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Theologica Varsaviensia
1975, Tom 13, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologiczne problemy chrztu dzieci Lucjan Balter s. 3-23
Z teologii bierzmowania Alfons Skowronek s. 25-42
Cnota chrześcijańska : struktura i rozwój cnotliwości życia Stanisław Olejnik s. 43-75
Kaznodziejstwo jako środek zbawienia Antoni Lewek s. 77-110
Przepisy synodalne w Polsce średniowiecznej o kaznodziejstwie Zenon A. Kliszko s. 111-142
Psychoterapia w duszpasterstwie Antoni J. Nowak s. 143-156
Osobotwórcza funkcja religii Antoni Just s. 157-181
Ekumeniczna myśl A.M. Javierre'a Tadeusz Gogolewski s. 183-192
Gnostycyzm : przegląd publikacji Wincenty Myszor s. 193-230
Akta działalności arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego : studium źródłoznawcze Tadeusz Olek s. 231-280
Z ruchu homiletycznego Franciszek Stopniak s. 281-310
Nowa encyklopedia kościelna Jan Pryszmont s. 311-318
W kręgu teologii Edward Ozorowski s. 319-321
"Histoire de la pensée chrétienne“, Paul Tillich, Paris 1970 : [recenzja] Edward Ozorowski Paul Tillich (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Neues Testament und Kirche", Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski s. 325-327
"Prêcher la Trinité : affirmation trinitaire et predication du salut“, Philippe Ferlay, Lyon 1973 : [recenzja] Edward Ozorowski Philippe Ferlay (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis”, Karl Rahner, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Karl Rahner s. 330-333
"Christologie im Präsens : Kritische Sichtung neuer Entwürfe”, Arno Schilson, Walter Kasper, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Eucharistie : bleibende Wahrheit und heutige Fragen", Eugen Walter, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Eugen Walter (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Handbuch der Kirchengeschichte”, t. 2, ”Die Reiskirche nach Konstantin dem Grosen”, cz. 1, ”Die Kirche von Nikaia bis Chalkedon”, K. Baus, E. Ewig, wyd. H. Jedin, Freiburg im Br. 1973 : [recenzja] Zygmunt Zieliński K. Baus (aut. dzieła rec.) E. Ewig (aut. dzieła rec.) H. Jedin (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Rozwój a zbawienie", René Laurentin, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Świątczak René Laurentin (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Kronika Akademii Teologii Katolickiej : semestr letni r. akad. 1973 Henryk Czesław Podolski s. 339-346