Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
1990, Tom 28, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Między sekularyzmem a nową religijnością? : Wokół stosunku między społeczeństwem, ethosem i religią we współczesnej sytuacji kulturowej Lothar Roos Aniela Dylus (tłum.) s. 5-27
Biblia - ojcowie - teologia Edward Ozorowski s. 28-40
Objawiająca rola posłuszeństwa Chrystusa w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara Marek Pyc s. 41-65
Ambroży Gardeil, jego pisma i metoda pracy Tadeusz Pikus s. 66-96
Przyczyny zaniku starożytnego Kościoła północnoafrykańskiego w świetle literatury przedmiotu Wojciech Waligórski s. 97-127
Dialog ewangelizacyjny w życiu i myśli Karola de Faucauld Ewa Mrzygłód-Waligórska s. 128-154
Międzywydziałowa sesja naukowa z okazji dziesięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II A. Zuberbier s. 155
Modlitwa za Jana Pawła II w 10 rocznicę pontyfikatu Bogusław Nadolski s. 156-157
"Człowiek drogą Kościoła" : o eklezjologii Jana Pawła II Andrzej Zuberbier s. 157-162
"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę" : FC 86 Stanisław Stefanek s. 162-171
Jan Paweł II o kulturze Janusz St. Pasierb s. 172-176
Papież-Polak, papież-Słowianin : profetyczna wizja dziejów i zadań Kościoła w dziedzinie jego własnej jedności i jedności Europy Marian Banaszak s. 176-193
Papież zawierzenia Jerzy Bajda s. 193-199
Papieskie zawierzenia Krystyna Czuba s. 200-209
Pojęcie kontemplacji u Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 210-222
Mariologia św. Tomasza z Akwinu Jerzy Leczkowski s. 223-242
Superekslibrisy z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu Zbigniew Skiełczyński s. 243-259
Perspektywy ewangelizacji Afryki Julian Bednarz s. 260-279
Polska bibliografia Romano Guardiniego Iwona Borla s. 280-290
Kronika : I półrocze 1989 r. Antoni Lewek s. 291-315