Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
1994, Tom 32, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Nauczanie teologii w Wilnie i w Białymstoku w XX wieku Edward Ozorowski s. 5-44
Idea i sens nowej ewangelizacji Antoni Lewek s. 45-107
"Moc wielka odeń wychodziła" : ks. Władysław Korniłowicz : rekolekcjonista na nasze czasy Waldemar Wojdecki s. 109-138
Kościół w Polsce wobec nowej ewangelizacji Krzysztof Pawlina s. 139-157
Początki oficjalnego nauczania Kościoła o kapłaństwie wspólnym i kapłaństwie hierarchicznym w encyklice "Mystici corporis" Piotr Eyoum s. 159-180
Propozycje metodyczne dla proseminarium i seminarium magisterskiego z teologii Ignacy Bokwa Janina Jeziorska s. 181-190
Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej Wiesław Przygoda s. 191-205
Laudacja wygłoszona z okazji nadania ks. profesorowi doktorowi hab. Hansowi Waldenfelsowi SJ z Uniwerysytetu w Bonn doktora honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 8 grudnia 1993 roku Władysław Kowalak s. 207-210
Kościół w Europie przełomu Władysław Kowalak Hans Waldenfels s. 211-221
Współczesne przemiany rodzimej etyki medycznej Piotr Morciniec s. 223-235
Chrystologia św. Tomasza z Akwinu w świetle jego odpowiedzi na pytanie o motywy wcielenia Wiesław Dąbrowski s. 237-264
"Allgemeine Moraltheologie : Ruf und Antwort", Helmut Weber, Graz-Wien-Köln 1991 : [recenzja] Alojzy Marcol Helmut Weber (aut. dzieła rec.) s. 265-267
"Leben aus christlicher Verantwortung : ein Grundkurs der Moral", t. 1 i 2, Johannes Gründel, Düsseldorf 1991-1992 : [recenzja] Alojzy Marcol Johannes Gründel (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele - dzisiaj : teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych", Hans Waldenfels, Katowice 1993 : [recenzja] Józef Krasiński Hans Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"In Search of Ancient Israel", P.R. Davies, Sheffield 1992 : [recenzja] Julian Warzecha P.R. Davies (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Dogma und Glaube : Bausteine für eine theologische Erkenntnislehre : Festschrift für Bischof Walter Kasper”, Eberhard Schockenhoff, Peter Walter (red.), Mainz 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa Eberhard Schockenhoff (aut. dzieła rec.) Peter Walter (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Gotteserfahrung? : Klärung eines Grundbegriffs der gegenwärtigen Theologie", William J. Hoye, Zürich 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa William J. Hoye (aut. dzieła rec.) s. 280-282
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1993 Ignacy Bokwa s. 283-291