Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Theologica Varsaviensia
1972, Tom 10, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
25 lat pracy ks. biskupa Wincentego Urbana nad dziejami Kościoła na Śląsku Hieronim Eug. Wyczawski s. 3-23
Biskup Wincenty Urban : kaznodzieja w latach 1946-1971 Leszek Kuc s. 25-43
Działalność organizacyjna księdza biskupa Wincentego Urbana w archiwum i muzeum archidiecezjalnym oraz w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu Bolesław Przybyszewski s. 45-65
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1849-1890 Stanisław Dobrzanowski s. 67-103
Piotr z Poznania : teolog polski XVII wieku Edward Ozorowski s. 107-146
Uroczyste składanie obediencji papieżom Marian Banaszak s. 147-154
Przemiany ideowe pobożności pasyjnej na przykładzie kultu cierniowej korony Chrystusa Jerzy Józef Kopeć s. 155-193
Uzasadnienie prawdziwości Kościoła Katolickiego w aspekcie dydaktycznym Józef Myśków s. 195-203
Prawosławna homiletyka Joannicjusza Galatowskiego Piotr Karwecki s. 205-237
Podstawowe wartości ludzkie jako normy kultury Stanisław Olejnik s. 239-259
Ks. Teofil Długosz (1887-1971) Hieronim Eug. Wyczawski s. 261-268
Ks. Władysław Wicher (1888-1969) Jan Wichrowicz s. 269-282
Wykłady teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1970 Wincenty Urban s. 283-290
Zagadnienie wspólnoty Mieczysław Gogacz s. 291-305
Jedność osób i wspólnoty : odpowiedź Mieczysławowi Gogaczowi Leszek Kuc s. 307-313
Kultura przekazu Słowa Bożego : szkice do tematu Tadeusz Olszański s. 315-332
Nad "etycznym problemem samobójstwa" Tadeusz Sikorski s. 333-343
Ku antropologii chrześcijańskiej Edward Ozorowski s. 345-356
Nowe życie w Chrystusie Edward Ozorowski s. 356-363
W trosce o duszpasterstwo Willi Massa Edward Ozorowski Felix Schlösser Elmar Bartsch (aut. dzieła rec.) Ludwig Bertsch (aut. dzieła rec.) Franz Kamphaus (aut. dzieła rec.) Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Z problematyki nierozerwalności małżeństwa J. Bernhard Tadeusz Sikorski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) V.J. Pospishil (aut. dzieła rec.) V. Steininger (aut. dzieła rec.) s. 368-371
"Katalog prałatów i kanoników prymasowskiej kapituły łowickiej od 1433 do 1970 r.", Józef Wieteska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Józef Wieteska (aut. dzieła rec.) s. 372-375
"Matka Mortęska", Karol Górski, Kraków 1971 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 375-379
"Offenbarung im Horizont der Heilsgeschichte : historisch-systematische Untersuchung der heilsgeschichtlichen Stellung des Alten Bundes in Offenbarungsphilosophie der katholischen Tübinger Schule", Elmar Klinger, Zürich-Einsiedeln-Köln 1969 : [recenzja] Tadeusz Gogolewski Elmar Klinger s. 379-381
"Offenbarung : das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie", Hans Waldenfels, München 1969 : [recenzja] Tadeusz Gogolewski s. 382-383
"Theologie als Wissenschaft : Methodische Zugänge", Bernhard Casper, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Andrzej Bronk Bernhard Casper (aut. dzieła rec.) s. 383-388
"Charisma : Ordnungsprinzip der Kirche", Gotthold Hasenhüttl, Freiburg im Br. 1969 : [recenzja] Edward Ozorowski Gotthold Hassenhüttl (aut. dzieła rec.) s. 388-390
"Zur Theologie der Zukunft", Karl Rahner, München 1971 : [recenzja] Edwards Ozorowski Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"Das Ende der Zeit : exegetische Aufsätze und Vorträge", Heinrich Schlier, Freiburg im Br. 1971 : [recenzja] Edward Ozorowski Heinrich Schlier s. 391-392
Akademia Teologii Katolickiej w pierwszym semestrze roku akademickiego 1971 Edward Ozorowski s. 393-401