Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
1988, Tom 26, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ks. prof. dr hab. Eugeniusz Hieronim Wyczawski Marian Banaszak s. 5-12
Nauka soboru trydenckiego o Eucharystii Edward Ozorowski s. 13-27
Z recepcji św. Piotra z Alkantary w Polsce w XVII i XVIII wieku Wiesław Murawiec s. 29-53
Wpływ Francji na polską kulturę religijną w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Daniel Olszewski s. 55-66
Początki organizacji kościelnej na Litwie Tadeusz Krahel s. 67-80
Chrystianizacja Rusi Kijowskiej do czasów księcia Włodzimierza Wielkiego (+ 1015) Józef Swastek s. 81-110
Działalność dobroczynna ks. Franciszka Raczyńskiego w Zagłębiu Dąbrowskim Jan Związek s. 111-139
Obraz diecezji wrocławskiej w procesach informacyjnych z lat 1655-1732 Jan Kopiec s. 141-159
Funkcja Prymasa Polski w II Rzeczypospolitej Stanisław Wilk s. 161-188
Józef Garampi i początki studiów nad dziejami polskiej nuncjatury Henryk Damian Wojtyska s. 189-207
Rozporządzenia biskupa Adama Michała Prażmowskiego dla diecezji płockiej z 1818 roku Michał Marian Grzybowski s. 209-224
Eklezjalne znamię marianów w świetle "Dziennika duchowego" Odnowiciela Henryk Nadrowski s. 225-244
Obsada metropolii lwowskiej grecko-katolickiej w 1900 roku Bolesław Kumor s. 245-252
Sekularyzacja pojmowania historii Kościoła w dobie oświecenia Jan Kracik s. 253-262
Stuletnie losy niepozornej publikacji Florian Jerzy Duchniewski s. 263-270
Szanse i ryzyka współczesnej technologii genowej Stefan Kornas s. 271-278
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1987 Antoni Lewek s. 279-313