Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Theologica Varsaviensia
1984, Tom 22, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Moraltheologie in der Polarität von Vernunft und Glaube : zur Hermeneutik einer ”Gnadenmoral” Josef Georg Ziegler s. 5-25
Savonarola : historia religii - socjologia - psychologia Hans Michael Thomas s. 27-51
Sakrament chorych w pracach II Soboru Watykańskiego Jerzy Stefański s. 53-92
Szpital św. Ducha w Warszawie od XV do XVIII wieku : zarys dziejów Ludwik Królik s. 93-115
Rzeźby z XVII w. znajdujące się na terenie klasztoru i malarskie dzieła Tylmana w kościele sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie Irena Michaela Walicka s. 117-131
Zarys ikonografii brackich obrazów różańcowych we Francji w XVII wieku Krystyna S. Moisan s. 133-157
Psalmy Salomona : przekład z języka greckiego Jan Partyka (tłum.) s. 159-180
Nauka Apostoła Addaja : wstęp, przekład z języka syryjskiego, komentarz Witold Witakowski s. 181-213
Saidzka wersja Ewangelii dziecięctwa : wstęp, przekład z języka koptyjskiego, komentarz Lidia Domaszewicz Katarzyna Urbaniak s. 215-224
Typy literatury o cudzie Marian Rusecki s. 225-238
"Cristo, Hijo de Dios y Redentor del Hombre : III Simposio Internacional de Teologia de la Universidad de Navarra", red. L.F. Mateo-Seco, D.Ramos-Lissón, L. Alonso, M. Merino, J.M. Zumaquero, Pamplona 1982 : [recenzja] Czesław Rychlicki L. Alonso (aut. dzieła rec.) L.F. Mateo-Seco (aut. dzieła rec.) M. Merino (aut. dzieła rec.) D. Ramos-Lissón (aut. dzieła rec.) J.M. Zumaquero (aut. dzieła rec.) s. 239-249
"Schematyzm Diecezji Tarnowskiej", Jan Rzepa, Kraków 1983 : [recenzja] Jan Rzepa Hieronim Eug. Wyczawski s. 249-254
"Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów", Jan Sieg, Kraków-Struga Warszawska 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Sieg (aut. dzieła rec.) s. 254-259
Collegium Polonorum Andrzej F. Dziuba s. 259-265
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1983 Antoni Lewek s. 267-315