Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Theologica Varsaviensia
2011, Tom 49, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 7-10
Symbolika pięknych stóp zwiastunów Dobrej Nowiny (Iz 52,7; Rz 10, 15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła Leon Nieścior s. 11-27
XVI-wieczne normy kanoniczne odnoszące się do małżeństw poligamicznych : historia i teraźniejszość Wojciech Kowal s. 29-42
Główne dziedziny inkulturacji Jarosław Różański s. 43-78
Biblijne odniesienia encykliki "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 79-98
Misjologiczna refleksja nad problematyką latynoamerykańską w sekcji misjologii ATK Tomasz Szyszka s. 99-127
Zaangażowanie kooperacyjno-animacyjne domu św. Wojciecha w Pieniężnie w latach 1965-1990 Ludwik Fąs s. 129-160
Chrześcijaństwo i buddyzm : od spotkania do dialogu Leonard Fic s. 161-177
Manifestacja wiary : pielgrzymowanie do miejsc świętych w hinduizmie, judaizmie i islamie Aldona Maria Piwko s. 179-191
Egzystencjalna funkcja mitu w interpretacji ludzkiego losu Zdzisława S. Specht-Abramiuk s. 193-210
Człowiek z Boga i przed Bogiem : zarys antropologii starotestamentowo-judaistycznej Dominik Nowak s. 211-234
"Pisma apokaliptyczne i testamenty : Apokryfy Starego Testamentu", Marek Parchem (red.), Kraków-Mogilany 2010 : [recenzja] Magdalena Hermanowicz Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Doświadczenie wychowawcze św .Jana Bosko w służbie ewanelizacji", S. Buksa, Warszawa 2009 : [recenzja] S. Buksa Marian Graczyk s. 238-246
"Z Jezusem na via dolorosa", Ryszard Rumianek, Józef Kulisz, Warszawa 2011 : [recenzja] Marek Sokołowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) Ryszard Rumianek (aut. dzieła rec.) s. 246-250
Kronika Wydziału Teologicznego : styczeń-czerwiec 2011 Wojciech Kluj Małgorzata Madej s. 251-296