Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Theologica Varsaviensia
1964, Tom 2, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Jezusa historii do Chrystusa kerygmatu : z dziejów badań nad żywotem Jezusa (1903-1963) Wincenty Kwiatkowski s. 3-30
Założenia antropologiczne podmiotu moralności w etyce chrześcijańskiej Walenty Urmanowicz s. 31-77
Prymas Maciej Drzewiecki : zarys biografii (1467-1535) Henryk Rybus s. 79-308
Organizacja pierwotnego Kościoła w listach św. Pawła Jan Stępień s. 309-404
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu Jerzy Nosowski s. 405-457
O dezintegracji pozytywnej Franciszek Leśniak s. 459-488
Moralność chrześcijańska jako funkcja misterium wiary Zygmunt Perz s. 489-500
Nowa typologia ascetyczna Stanisław Smoleński s. 501-519
O stylu filozofii św. Tomasza z Akwinu Piotr Chojnacki s. 521-533
Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla Józef Tischner s. 535-578
Problem hominizacji w ujęciu przyrodniczym i filozoficznym Tadeusz Wojciechowski s. 579-627
"Schizma wschodnia", Steven Runciman, Warszawa 1963 : [recenzja] Steven Runciman (aut. dzieła rec.) s. 629-632
"L'orthodoxie", Paul Evdokimov, Neuchâtel 1959 : [recenzja] Paul Evdokimov (aut. dzieła rec.) s. 632-634