Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
1995, Tom 33, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Kolegialność władzy w Kościele przed Soborem Watykańskim II i przełom soborowy Józef Krasiński s. 5-30
Zasada "sobornosti" w teologii i życiu Wschodu prawosławnego Zdzisław Kijas s. 31-45
Kolegialność Kościoła wobec wyzwań współczesnej demokracji Zbigniew Nosowski s. 47-62
Kościół jako Komunia : wokół dokumentu Kongregacji Doktryny Wiary z 29 maja 1992 roku Ignacy Bokwa s. 63-72
Sprawozdanie Zygmunt Falczyński s. 73-89
Nadzieja zbawienia a dramat wolności człowieka Wacław Hryniewicz s. 91-110
Czas a wieczność w modlitwach za zmarłych mszału Pawła VI Jan Decyk s. 111-135
Sympozjum biblijne : 4.04.1995 r. : zagajenie Julian Warzecha s. 137-138
Ks. prof. Eugeniusz Dąbrowski jako interpretator Pisma Świętego Jan Łach s. 139-145
Usytuowanie i charakterystyka dokumentu Julian Warzecha s. 147-151
Metody i kierunki interpretacji Pisma Świętego Grzegorz Rafiński s. 153-162
Zagadnienia hermeneutyczne w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele Jerzy Chmiel s. 163-167
Charakterystyczne cechy interpretacji katolickiej Stanisław Mędala s. 169-181
Interpretacja Biblii w życiu Kościoła Michał Czajkowski s. 183-188
Kategorie estetyczne jako kategorie moralne w katechizmie Kościoła Katolickiego Stanisław Kobielus s. 189-197
"Nieomylny" Hansa Künga : pytania postawione Kościołowi, Chrystusowi czy samemu sobie? Andrzej Trojanowski s. 198-205
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1994 Andrzej Trojanowski s. 207-209