Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Theologica Varsaviensia
1984, Tom 22, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Próby egzegetycznej interpretacji formuły "Trzeciego dnia zmartwychwstał" Tadeusz Dola s. 5-33
Struktura naukowa teologii fundamentalnej Marian Rusecki s. 35-69
Znaczenie doktrynalne adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" Andrzej Zuberbier s. 71-80
Dzisiejsze rozumienie Eucharystii Theodor Schneider s. 81-92
Z dziejów polskiej teologii moralnej na przełomie XVI i XVII w. Andrzej F. Dziuba s. 93-120
Niektóre aspekty ethosu Kaszubów : studium etologiczne na podstawie twórczości Augustyna Necla Henryk Skorowski s. 121-148
Teologia praktyczna jest krytyczną teorią kościelnej praktyki w społeczeństwie Norbert Greinacher s. 149-153
Biblistyka dzisiaj : w 40 lat po ogłoszeniu encykliki "Divino afflante spiritu" Jan Stępień s. 155-165
Problem natchnienia biblijnego dzisiaj Henryk Muszyński s. 167-170
Główne "prawdy wiary" starotestamentalnego Izraela Janusz Frankowski s. 171-178
Współczesne rozwiązania problemu synoptycznego i ich konfrontacja z badaniami nad Mt 10 Roman Bartnicki s. 179-194
Próba interpretacji słowa 'ōt u proroka Izajasza Ryszard Rumianek s. 195-196
Nowe spojrzenie na psalmy : wokół książki L. Alonso Schökela "Treinta Salmos" Julian Warzecha s. 197-201
Melchizedek w tekstach gnostyków Wincenty Myszor s. 203-204
O potrzebie pośredniczenia między biblistyką a teologią Stanisława Grabska s. 205-208
Książka o autentycznym świadku Chrystusa Jan Łach s. 209-215
List Ojca Św. Jana Pawła II do Kard. Jakuba Roberta Knox, przewodniczącego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych Jan Paweł II PP. s. 217-219
Jezus Chrystus chlebem łamanym dla nowego świata : dokument refleksji teologicznej i duchowej Stanisław Czerwik (aut. dzieła rec.) s. 220-258
Dzieje Akwili : wprowadzenie i tłumaczenie Ryszard Rumianek s. 259-266
Ateistyczna interpretacja Królestwa Bożego przez Milana Machoveca Konrad Keler s. 267-277
Niektóre spostrzeżenia z zakresu teorii i praktyki kaznodziejskiej przy lekturze piśmiennictwa z obszaru języka francuskiego Waldemar Wojdecki s. 279-287
Z dziejów europejskiej diaspory Żydów Józef Wiesław Rosłon s. 289-294
"Dzieje Ksiąg Starego Testamentu", Witold Tyloch, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Strycharz Witold Tyloch (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Jedność Kościoła a pluralizm życia chrześcijańskiego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1982 : [recenzja] Ireneusz Werbiński s. 299-304
"Chrystus nasza pascha", W. Hryniewicz, Lublin 1982 : [recenzja] Ireneusz Werbiński s. 304-308
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : styczeń-czerwiec 1983 Antoni Lewek s. 309-323