Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
1989, Tom 27, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Człowiek jako obraz Boga i teologiczne znaczenie tego wyrażenia : rozważania nad antropologią teologiczną Eduard Christen s. 5-14
Problem synoptyczny dawniej i dzisiaj Roman Bartnicki s. 15-73
Chrystologiczny aspekt teologii ikony w ujęciu L. Uspieńskiego Kazimierz Maniecki s. 74-96
Honorackie zgromadzenia maryjne w walce o uratowanie Kościoła i narodu w XIX w. Krystyna Trela s. 97-129
Średniowieczne ustawodawstwo synodalne Kościoła polskiego źródłem dla badań dziejów duszpasterstwa Marek T. Zahajkiewicz s. 130-143
Żywot błogosławionego Stanisława z Oporowa pędzlem opisany Janusz Zbudniewek s. 144-162
Teologia a filozofia : międzyuczelniane seminarium teologów : Warszawa, ATK, 25 maja 1987 roku Marek Połomski s. 163-229
Sanktuaria maryjne w archidiecezji wrocławskiej Józef Mandziuk s. 230-246
Polscy penitencjarze w Loreto Ludwik Grzebień s. 247-256
Prepozytury parafialne diecezji przemyskiej w XV-XVIII wieku Henryk Borcz s. 257-268
"Doświadczenie Boga u ludów Bantu", Józef Urban, Warszawa 1987 : [recenzja] Julian Bednarz Józef Urban (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Studia z dziejów teologii moralnej Andrzej F. Dziuba s. 273-277
"Monumenta paedagogica Societatis Iesu : nova editio penitus retractata", ed. Ladislaus Lukacs, Romae 1986 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 277-281
"Historia teologii moralnej", Jan Pryszmont, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont (aut. dzieła rec.) s. 281-286
”Einführung in die Geschichte der Moraltheologie”, Karl-Heinz Kleber, Passau 1985 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Karl-Heinz Kleber (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Laski w czasie okupacji 1939-1945", Alicja Gościmska, Ryszard Kamiński, Warszawa 1987 : [recenzja] Ludwik Królik Alicja Gościmska (aut. dzieła rec.) Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 290
"Sługa Boży arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, metropolita warszawski", Michalina Aleksa, Warszawa 1987 : [recenzja] Ludwik Królik s. 291-292
Kronika : I półrocze 1988 r. Antoni Lewek s. 293-313