Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
1997, Tom 35, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-5
Szczyty uniwersalizmu religijnego w Iz 19,16-25 Bernard Wodecki s. 7-31
Modlitwa wstawiennicza za grzeszników (1 J 5, 16n) Jan Załęski s. 33-48
Czy Chrystus był "kozłem ofiarnym"? : René Girard i jego interpretacja ofiary Stanisław Budzik s. 49-70
Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła Przemysław Jeliński s. 71-89
Chrystus pedagog według św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 91-126
Dialog międzyreligijny w ostatnich dokumentach Kościoła Józef Urban s. 127-142
Unia brzeska : kontekst i treść aktu uniijnego, unici Józef Krasiński s. 143-170
Kompromis etyczny Paweł Góralczyk s. 171-184
Katechizacja młodzieży w sytuacji przemian współczesnego młodego pokolenia Jerzy Bagrowicz s. 185-215
Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny Janina Kownacka s. 217-244
Sens istnienia człowieka według Księgi Koheleta : analiza wybranych fragmentów tekstu Krzysztof P. Kowalik s. 245-263
Moc Krzyża i Męki Chrystusa : z myśli teologicznej o. Kaspra Drużbickiego TJ Tadeusz Rogalewski s. 265-272
Rodzina, więź i norma : Międzynarodowe Sympozjum, Lyon, 10-11 maja 1996 roku Bronisław Mierzwiński s. 273-276
Wzajemne uznanie wazności chrztu pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej Norbert Przyborowski s. 277-286
"Spotkania katechezy z teologią", Mieczysław Majewski, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Mieczysław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354-1414) i jego dzieło 'Speculum aureum'", Władysław Seńko, Warszawa 1996 : [recenzja] Ignacy Bokwa Władysław Seńko (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Antropologia egzystencjalna Apokalipsy Janowej", Bogusław Widła, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Bogusław Widła (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Aspekte eines 'Christentums der Zukunft' : zur Theologie und Spiritualität Friedrich Rittelmeyers (1872-1938)", Christoph Führer, Zurich-Bern-Warschau 1996 : [recenzja] Michał Czajkowski Christoph Führer (aut. dzieła rec.) s. 295-296
"Listy Pawłowe oraz List do Hebrajczyków : wprowadzenie", Zbigniew Niemirski, Radom 1996 : [recenzja] Grzegorz Rafiński Zbigniew Niemirski (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1996 Jan Decyk s. 301-309