Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
1999, Tom 37, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Ks. prof. dr hab. Stanisław Grzybek (1915-1998) Stanisław Mędala s. 9-19
Uwielbienie Ojca poprzez uwielbienia Syna w J 12,27-33 Leszek Misiarczyk s. 21-40
Tajemna Ewangelia Marka z listu Klemensa z Aleksandrii do Teodora Michał Wojciechowski s. 41-51
Powściągliwość (enkráteia) w stromatach Klemensa z Aleksandrii Tomasz Klibengajtis s. 53-86
Zagadnienie genezy zła w myśli świętego Augustyna Hanna Cholwińska s. 87-113
Jedność Boga na tle teorii całości i części w "Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do <De divinis nominibus> Pseudo-Dionizego Areopagity Tadeusz Bartoś s. 115-131
"Kościół musi być jeden" : Karl Rahner o zjednoczeniu chrześcijan Ignacy Bokwa s. 133-142
Czy rzeczywiście nowe zesłanie Ducha Świętego? Paweł Placyd Ogórek s. 143-161
Katecheza Kościoła w świetle dyrektorium ogólnego o katechizacji Zbigniew Marek s. 163-181
Bibliografia opublikowanych prac ks. prof. dra hab. Stanisława Grzybka Tadeusz Matras s. 183-196
Dziesięciolecie Sekcji Teologicznej Duchowości Akademii Teologii Katolickiej 1989-1999 Paweł Gwiazda s. 197-206
Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki Akademii Teologii Katolickiej : Warszawa 23.IV.1998 r. Marek Szymula s. 207-212
Relacja Duch Święty-Maryja w liturgii Mszy Świętej Grzegorz M. Bartosik s. 213-231
"The Gospel of Matthew", George Wesley Buchanan, Lewiston, NY-Queenston, Ont.-Lampeter, UK 1996 : [recenzja] George Wesley Buchanan Andrzej Kowalczyk s. 233-244
"Das Wort vom Kreuz : Studien zur paulinischen Theologie", Thomas Söding, Tübingen 1997 : [recenzja] Jan Załęski Thomas Söding (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Zur Frage nach Verfasser und Entstehung des vierten Evangelismus : ein neuer Versuch", Reinhard Nordsieck, Neukirchen-Vluyn 1998 : [recenzja] Reinhard Nordsieck Jan Załęski s. 247-249
"Historia duchowości", tom VI, "Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych", Luigi Boriello, Giovanna della Croce, Bruno Secondin, Kraków [b.r.] : [recenzja] Jarosław M. Popławski Luigi Boriello (aut. dzieła rec.) Giovanna della Croce (aut. dzieła rec.) Bruno Secondin (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Początek w Bogu : jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia", Jacek Bolewski, Kraków 1998 : [recenzja] Jacek Salij Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Der Kosmos als Schöpfung : zum Stand des Gespräches zwischen Naturwissenschaft und Theologie", red. Johann Dorschner, Regeunsburg 1998 : [recenzja] Andrzej Anderwald Johann Dorschner (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Chrystus a kultura", H. Richard Niebuhr, wstęp Jacek Woźniakowski, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Bokwa H. Richard Niebuhr (aut. dzieła rec.) Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Studia włocławskie", t. 1, red. W. Hanec, R. Małecki, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1998 : [recenzja] Zbigniew Marek W. Hanec (aut. dzieła rec.) R. Małecki (aut. dzieła rec.) Z. Pawlak (aut. dzieła rec.) K. Rulka (aut. dzieła rec.) I. Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1998 Jan Decyk s. 261-278