Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
2000, Tom 38, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-8
Wspomnienie o śp. ks. prof. dr hab. Andrzeju Zuberbierze (1922-2000) Ignacy Bokwa s. 9-10
Przesłanie posoborowych modlitw eucharystycznych na przełomie tysiąclecia Helmut J. Sobeczko s. 11-32
Społeczny wymiar Kościoła jako wspólnoty eucharystycznej według Hansa Ursa von Balthasara Ignacy Bokwa s. 33-42
Implikacje społeczne personalnej obecności Chrystusa w Eucharystii Stefan Koperek s. 43-53
Etyczny wymiar anamnezy eucharystycznej Bogusław Nadolski s. 55-65
Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii Stanisław Czerwik s. 67-105
Świętość Eucharystii Edward Ozorowski s. 107-119
Ważniejsze wzmianki biblijne o łamaniu chleba Jan Łach s. 121-135
Eucharystia sakramentem jedności w rozumieniu Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 137-146
Wpływ Eucharystii na kształtowanie wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Jana Pawła II Mariusz Słowik s. 147-173
Wtajemniczani w misterium ciała i krwi Chrystusa Adam Durak s. 175-187
Lb 20, 1-13 a kompozycja Pięcioksięgu Olivier Artus Krzysztof Barolski (aut. dzieła rec.) s. 189-198
Literacka struktura Księgi Liczb jako wyraz pewnego planu teologicznego Olivier Artus Aleksandra Frej (tłum.) Jarosław A. Sobkowiak (tłum.) s. 199-207
Milenijne ogólnopolskie sympozjum duchowości pt. "Duchowość Europy" zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marek Szymula s. 209-213
Dziecięce grupy parafialne dopełnieniem katechezy szkolnej Maria Jadczak s. 215-224
"Theology of the Prophetic Books : the Death and Resurrection of Israel", Donald E. Gowan, Louisville 1998 : [recenzja] Ryszard Rumianek Donald E. Gowan (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Glaube und Wissen : Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Studierende und Religionslehrer", Wolfgang Klausnitzer, Regensburg 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Wolfgang Klausnitzer (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Jésus, un homme de Nazareth : raconté par Marc l'évangeliste", Marie-Émile Boismard, Paris 1996 : [recenzja] Józef Kulisz Marie-Émile Boismard (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"À l'aube du christianisme : la naissance des dogmes", Marie-Émile Boismard, Paris 1999 : [recenzja] Józef Kulisz Marie-Émile Boismard (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem : inspiracje psychologiczne w niemieckojęzycznych publikacjach homiletycznych 1970-1996", Jan Twardy, Rzeszów 1998 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Jan Twardy (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła : studium homiletyczne", Gerard Siwek, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Pratiquer l'analyse éthique : étudier un cas : examiner un texte", Marie-Jo Thiel, Xavier Thévenot, Paris 1999 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Marie-Jo Thiel (aut. dzieła rec.) Xavier Thévenot (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Duchowość przełomu wieków", red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000 : [recenzja] Marek Szymula M. Szymula (aut. dzieła rec.) S. Urbański (aut. dzieła rec.) s. 240-243
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1999 Ryszard Czekalski s. 245-284