Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Theologica Varsaviensia
1997, Tom 35, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Ks. Prof. dr hab. Andrzej Zuberbier kończy 75 lat : szkic do portretu Ignacy Bokwa s. 7-20
Pod okiem Mistrza : wspomnienia o poszukiwaniu istoty życia konsekrowanego Jana (Helena) Szmigielska s. 21-40
Wrażliwość teologia na tajemnicę wiary Jacek Salij s. 41-47
"Patrzmy na Jezusa" (Hbr 12,2) Jan Łach s. 49-55
Badania aspektów Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Józef Kulisz Aleksandra Mostowska-Baliszewska s. 57-69
Jan Paweł II i religie niechrześcijańskie Janusz A. Ihnatowicz s. 71-103
Subsydiarny Kościół Aniela Dylus s. 105-114
Dzieje dialogu Kościoła Katolickiego z niewierzącymi Roman Kuligowski s. 115-144
Bliskość niepojętego : Rahnerowska koncepcja przedpojęciowej treści łaski i wiary oraz zarys struktury objawienia Marek Chojnacki s. 145-167
Pneumatologiczne aspekty eklezjologii Johanna Adama Mohlera Roman Karwacki s. 169-186
Rozwój wiary według H. de Lubaca Stanisław Welenc s. 187-203
"Śmierć Boga" w ujęciu Thomasa J. Altizera Tadeusz Mieszkowski s. 205-230
Karla Lehmanna myślenie teologiczne o współczesnym świecie Helmut Juros s. 231-240
Nabożeństwo pokutne z absolucją generalną Alojzy Marcol s. 241-249
Ks. Jan Zieja : duszpasterz i kaznodzieja Warszawy Waldemar Wojdecki s. 251-274
Potrzeba znajomości świata i ludzi do przepowiadania według Tadeusza Soirona Paweł E. Duda s. 275-285
Salvatore Marsili OSB (1910-1983) i jego teologia liturgiczna Kazimierz Baran s. 287-302
Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914 Jan Górecki s. 303-324
Wykaz publikacji ks. prof. dr hab. Andrzeja Zuberbiera : do kwietnia 1997 roku s. 325-347
Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu Jan Paweł II Mar Dinkha IV s. 349-351
Duchowość Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Paweł Placyd Ogórek s. 355-390
"Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza", Jerzy Szymik, Katowice 1996 : [recenzja] Jacek Salij Jerzy Szymik (aut. dzieła rec.) s. 391-396
"Z dziejów edukacji narodowej (i chrześcijańskiej", red. Maria Jolanta Żmichorowska, Niepokalanów 1997 : [recenzja] Hanna Markiewiczowa Maria Jolanta Żmichorowska (aut. dzieła rec.) s. 396-401
"Arcybiskup Antoni Szlagowski : kaznodzieja Warszawy", Waldemar Wojdecki, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Pazera Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 402-405
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1996 Jan Decyk s. 407-418