Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ekonomiczne Problemy Usług
2015, Numer 120

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa Bronisław Bryl s. 5-18
Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych Ksenia Czubakowska s. 19-35
Rozwój systemu controllingu w POL-EKO-APARATURA SP.J. : studium przypadku Maciej Knasiński s. 37-51
Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Bogumiła Leszczyńska-Konczanin s. 53-66
Dylematy etyczne w rachunkowości - jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej Grażyna Mazurkiewicz s. 67-78
Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych Michał Piechocki s. 79-90
Logistics costs and balanced scorecard in business management Adam Lulek Beata Sadowska s. 91-104
Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym Marcin Sołtysik s. 105-117
Network strategies of European low cost and hybrid(ized) airlines : is Ryanair unique? Ivana Kirschnerová Anna Tomová s. 119-137
Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości J. Bogusław Wedler s. 139-151