Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 99

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowa konkurencyjność miast : na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Emilia Barej s. 5-15
Project bonds as a new initiative of European Union in financing infrastructure projects Krystyna Brzozowska s. 17-27
Aspekty zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Sławomir Doburzyński s. 29-39
Rola podejścia planistycznego w utrzymaniu płynności finansowej JST Marek Dylewski s. 41-52
Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 53-66
Kompetencje i kwalifikacje kadry sektora publicznego, jako podstawowy wyznacznik wzrostu efektywności realizowanych zadań Beata Filipiak s. 67-81
Wpływ inwestycji bezpośrednich na rozwój lokalny i regionalny Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Rafał Koczkodaj s. 83-93
Pomoc publiczna w regionalnych programach operacyjnych jako narzędzie wspierania rozwoju przedsiębiorstw Magdalena Kogut-Jaworska s. 95-109
Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego (lokalnego) w realiach polskich Stanisław Korenik s. 111-123
Elektroniczne zamówienia publiczne (e-zamówienia) jako istotny element Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 Katarzyna Kozłowska s. 125-135
Współpraca administracji publicznej i przedsiębiorców szansą na rozwój gospodarczy w regionie Małgorzata Saar s. 137-148
Znaczenie sprzedaży osobistej w jednostkach samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 149-160
Wpływ koniunktury gospodarczej na aktywność innowacyjną przemysłu w regionie Pomorza Zachodniego w latach 2009-2011 Arkadiusz Świadek s. 161-173
Rozwój miasta w kontekście rewitalizacji jego wybranych obszarów : na przykładzie miasta Kołobrzeg Marta Szaja s. 175-187
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 189-203
Znaczenie funduszy infrastrukturalnych dla inwestycji publicznych Julia Anna Wachowska s. 205-219
Rola miast wojewódzkich jako głównych ośrodków wzrostu społeczno-gospodarczego w kontekście polityki rozwoju regionalnego Daniel Wacinkiewicz s. 221-232
Uwarunkowania rozwoju inwestycji samorządowych w państwach ue w warunkach kryzysu gospodarczego Katarzyna Wójtowicz s. 233-246
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim Arkadiusz Marchewka Jolanta Zieziula s. 247-259