Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 90

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-8
Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP : perspektywa europejska Paweł Głodek Katarzyna Łobacz s. 11-29
Modelowe zachowanie menedżera w procesie podejmowania decyzji w kontekście roli psychologii zarządzania Małgorzata Roślak-Olczyk Henryk Skłodowski s. 31-43
Wybrane modele procesu przedsiębiorczego oparte na koncepcji sposobności Agnieszka Kurczewska s. 45-59
Behawioralne przyczyny niepowodzeń w procesach innowacyjnych Wojciech Zatoń s. 61-73
Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji: struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach Mariusz Bratnicki Przemysław Zbierowski s. 77-92
Zachowania przedsiębiorcze a otoczenie instytucjonalne : mechanizmy Marzena Starnawska s. 93-107
Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstwa : diagnoza kultury na przykładzie dwóch organizacji Anna Strychalska-Rudzewicz s. 109-126
Koncepcja pomiaru potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w oparciu o ścieżkę realizacji procesu innowacyjnego Tomasz Norek s. 127-143
Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych Marta Gancarczyk s. 147-164
Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych Stanisław M. Szukalski s. 165-179
"Collaborative advantage" jako wyzwanie dla innowacyjnej przedsiębiorczości Anna Adamik s. 181-204
Hybrydowe modele biznesu w sektorach kreatywnych i ich funkcja ekonomiczna Bogdan Rogoda s. 205-235
Innowacyjność firm w kontekście modeli biznesu na przykładzie studium przypadków firm budowlanych z województwa zachodniopomorskiego Joanna Markiewicz s. 237-255
Innowacje procesowe a proces kompleksowej obsługi faktur Jacek Wysocki s. 259-272
Dojrzałość projektowa organizacji jako nowe podejście do zarządzania organizacją Żaneta Wittek s. 273-283
Kapitał społeczny w przedsiębiorstwach sieciowych Jerzy Przybysz s. 285-302
[Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był...] s. 303-304