Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 55

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Leszek Gracz Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Zachowania firm na rynku transportu morskiego w warunkach kryzysu gospodarczego Marek Grzybowski s. 13-24
Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce Regina Klimkowska s. 25-35
Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 37-47
Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos s. 49-58
Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 59-68
Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce Dariusz Oczachowski s. 69-81
Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw : wyniki badań Tomasz Surmacz s. 83-90
Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym Katarzyna Szalonka s. 91-103
Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej w świetle badań Izabela Szlis s. 105-115
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce Grażyna Śmigielska s. 117-125
Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych Stanisława Wilmańska-Sosnowska s. 127-134
Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji Leonid Worobjow s. 135-143
Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego Maciej Zastempowski s. 145-152
Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców Piotr Zawadzki s. 153-163
Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze Anetta Barska s. 167-174
Znaczenie marketingu w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów rolnictwa Jacek Chotkowski s. 175-184
Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności Kazimierz Cyran s. 185-195
Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego Piotr Cyrek s. 197-208
Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 209-218
Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU Beata Meyer s. 219-228
Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej Janusz Olearnik Mirosława Pluta-Olearnik s. 229-237
Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK Sp. z o.o. Koszalin Ryszard Ratajski s. 239-247
Trendy w kampaniach marketingowych na polskim rynku cyfrowych aparatów fotograficznych Justyna Bogucka-Kwella Danuta Rucińska s. 249-254
Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 255-260
Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw Bogdan Wierzbiński s. 261-271
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim Bogumił Czerwiński s. 275-283
Percepcja działalności organizacji non-profit a religijność otoczenia : rekomendacje dla komunikacji Joanna Hernik s. 285-295
Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego Małgorzata Keck-Wilk Iwona Wilk s. 298-307
Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 309-316
Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań Kamila Peszko s. 317-324
Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych Mateusz Rak Ewa Woźniak s. 325-334
Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych Jolanta Zrałek s. 335-347
Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim Anna Żelazna-Blicharz s. 349-359
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla Paweł Chlipała s. 363-374
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych Magdalena Dołhasz s. 375-384
Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku Magdalena Grębosz s. 385-395
Modele komunikacji międzykulturowej Marcin Komor s. 397-408
Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej Jarosław Kowalski s. 409-421
Ewolucja strategii firm medialnych w dobie konwergencji Jan Kreft s. 423-431
Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów : (przykład Polski i Hiszpanii) Małgorzata Bartosik-Purgat Agnieszka Niezgoda s. 433-442
Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów Robert Nowacki s. 443-454
Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców : wyniki badań Joanna Petrykowska s. 455-461
Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w kontekście różnic kulturowych Aleksandra Radziszewska s. 463-473
Kultura narodowa i kultura organizacyjna : komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym Joanna Wardzała-Kordyś s. 475-487
Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami Maciej Czaplewski s. 491-499
Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej : (w świetle wyników badań) Anna Dąbrowska s. 501-511
Czynniki sukcesu działań marketingowych w wirtualnych światach Jarosław Jankowski s. 513-525
Sponsorowane społeczności internetowe Joanna Kos s. 527-538
Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej Dawid Pacha s. 539-549
Funkcjonowanie e-handlu w Polsce Adam Rudzewicz s. 551-560
Profil konsumenta aukcji internetowych Agnieszka Rybowska s. 561-568
Marketingowe aspekty Second Life Magdalena Rzemieniak s. 569-578
Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej Agnieszka Smalec s. 579-588
Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku Grzegorz Szymański s. 589-597
Internet w handlu żywnością Maria Śmiechowska s. 599-609