Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 110

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-9
Ewolucja podejścia do zarządzania organizacjami Władysław Janasz s. 13-41
Determinanty wyboru kreatywnego modelu biznesowego Monika Tomczyk s. 43-54
Innowacyjność przedsiębiorstwa : studium przypadku firmy Galileusz Maja Żychlewicz s. 55-74
Klaster jako otoczenie przedsiębiorczości strategicznej Jacek Gancarczyk s. 75-88
Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach Andrzej Marjański s. 91-106
Koncepcja rynkowych uwarunkowań strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie Jerzy Koszałka s. 107-130
Modelowy program mentoringu biznesowego : część I Izabela Anna Kowalczyk Piotr Niedzielski s. 131-144
Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, studium przypadku województwa podkarpackiego Jadwiga Gorączkowska s. 147-166
Koncepcja wspierania przemysłów kreatywnych w ujęciu międzynarodowym i regionalnym Joanna Markiewicz s. 167-185
Rola sektorów kreatywnych w generowaniu nowych miejsc pracy Karolina Drela s. 187-200