Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 95

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Definicja usługi i to, co poniżej Kazimierz Rogoziński s. 11-24
Usługi społeczne : kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji Barbara Iwankiewicz-Rak s. 25-35
Wymiary zaufania w procesie świadczenia usług Małgorzata Marzec s. 37-49
Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych Agnieszka Szczudlińska-Kanoś s. 51-64
Jakość z punktu widzenia systemu świadczenia usługi Wiesław Urban s. 65-76
E-usługi jako przedmiot badań ekonomicznych Robert Wolny s. 77-89
Kodeksy etyczne w sektorze usług : teoria a praktyka Grażyna Wolska s. 93-104
Badanie zachowań firm oferujących usługi na rynku zagranicznym Mirosława Pluta-Olearnik s. 105-118
Sprzedaż detaliczna w Polsce z wykorzystaniem Internetu Artur Bokrzański Włodzimierz Deluga s. 119-135
Rola zaufania opartego na kompetencjach w zaangażowaniu klientów w proces świadczenia usług Grzegorz Baran Małgorzata Marzec s. 137-149
Globalizacja a polska wymiana usług Anna Cudowska-Sojko s. 151-163
Standardy zarządzania jakością usług w e-commerce Piotr Jedynak s. 165-177
Zarządzanie marką polskich sieci franczyzowych w kontekście tworzenia ich wizerunku Barbara Mróz-Gorgoń s. 179-189
Zagadnienie wieku w relacjach pomiędzy konsumentami usług Richard Nicholls s. 191-202
Migracje ludności na tereny podmiejskie a rozwój usług w obszarach metropolitalnych w Polsce w latach 2000-2010 Jan Smutek s. 203-216
Outsourcing personalny w sektorze usług Magdalena M. Stuss s. 217-227
O firmach usługowych działających w gospodarce opartej na wiedzy Karol Śledzik s. 229-240
Systemowe zarządzanie ciągłością działania BS 25999 w działalności usługowej Sławomir Zapłata s. 241-252
Kształcenie w zakresie zarządzania a wymogi na rynku usług medycznych Monika Dobska s. 255-263
Znaczenie systemu ewaluacji oświaty (SEO) dla poprawy jakości usług edukacyjnych Roman Dorczak s. 265-274
Kształtowanie kompetencji przywódczych w sektorze usług jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego Jan Fazlagić s. 275-290
Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością na wydziale wyższej uczelni Hanna Gołaś Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek Joanna Kałkowska Anna Mazur Hanna Włodarkiewicz-Klimek s. 291-301
Kształtowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych Hanna Gołaś Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek Joanna Kałkowska Anna Mazur Hanna Włodarkiewicz-Klimek s. 303-314
Społeczne konsekwencje marketingu w edukacji Joanna Kołodziejczyk s. 315-324
Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej Izabela Kudelska Natalia Pawlak s. 325-335
Standardy kształcenia w obszarze ekonomiki i zarządzania na kierunkach medycznych Danuta Kunecka Dorota Prociak s. 337-347
Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce Katarzyna Lechowicz Marcin Łuszczyk s. 349-360
Usługi edukacyjne świadczone przez lubelskie muzea jako nowa forma wspomagająca proces kształcenia Anna Mazurek-Kusiak s. 361-374
Wykorzystanie gier symulacyjnych w rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych studentów uczelni technicznych Izabela Kudelska Katarzyna Ragin-Skorecka s. 375-388
Usługi edukacyjne w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w sieci "Zagroda Edukacyjna" Anna Jęczmyk Anna Sammel s. 389-399