Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 98

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Piotr Niedzielski Jolanta Witek s. 7-8
Wiedza jako czynnik determinujący rozwój kompetencji w organizacjach procesowych Nicoletta Basakiewicz s. 11-22
Perspektywy tworzenia własnych form działalności gospodarczej w opinii studentów Jerzy Eider Elżbieta Sieńko-Awierianów Marta Stępień-Słodkowska s. 23-35
Postawy przedsiębiorcze studentów Jerzy Eider Elżbieta Sieńko-Awierianów Marta Stępień-Słodkowska s. 37-49
Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów Beata Glinkowska s. 51-59
Sport w przedsiębiorczości makro- i mikroekonomicznej Piotr Godlewski s. 61-73
Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiego sportu wyczynowego Piotr Godlewski s. 75-90
Profil kompetencyjny zarządzających projektami : analiza rynku pracy Mariusz Hofman s. 91-100
Przedsiębiorczość społeczna w opinii studentów wybranych uczelni podlaskich Tadeusz Kowalewski s. 101-113
Die Hochschulen als Entwicklungsinstrument strukturschwacher Regionen Ulf Leusmann Małgorzata Wiścicka s. 115-128
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako koncepcja wspierania przedsiębiorczości Małgorzata Ładyga s. 129-140
Aktywność fizyczna na przykładzie studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Jacek Adrian Paweł Król Aleksandra Nowak Marian Rzepko Monika Sławek Andrzej Wieczorek s. 141-154
Przedsiębiorcza uczelnia jako współczesny model szkoły wyższej Agnieszka Piasecka s. 155-166
Edukacja a kreowanie przedsiębiorczości : wyzwanie dla szkolnictwa wyższego Jolanta Witek s. 167-179
Tracking-Methoden zur Conversion Rate Optimization Steffen Bartz Armin Thoma s. 183-192
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw informatycznych w Polsce Dorota Chmielewska-Muciek s. 193-204
Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w wybranych regionach Europy Środkowo-Wschodniej Mariusz Czupich s. 205-219
Endo- i egzogeniczne uwarunkowania kształtowania współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowo-zachodniej w latach 2008-2010 Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski s. 221-235
Handel im Internet : Zukunftsperspektive für regionale Unternehmen Rechtliche Überlegungen Viktoria Enzenhofer s. 237-255
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w świetle rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych Anna Korzeniewska s. 257-268
Innowacyjna przedsiębiorczość jako siła napędowa rozwoju gospodarki Alicja Krzepicka Jolanta Tarapata s. 269-280
Powiązania w regionalnym systemie innowacji czynnikiem wzrostu innowacyjności w mezoskali Irena Łącka s. 281-296
Przedsiębiorczość i gospodarka wspomagana internetem jako czynniki rozwoju regionu Marek Mazur s. 297-308
Aktywność badawczo-rozwojowa w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw Joanna Sadkowska s. 309-322
Miasto przedsiębiorcze i innowacyjne w regionie Andrzej Szromnik s. 323-346
Problem własności przedsiębiorstw w kształtowaniu innowacyjności regionów w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 347-357
Rozwój sklepów internetowych w Polsce w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego Paweł Rosiński Grzegorz Szymański s. 359-373
Wpływ technologii informacyjnych na przedsiębiorczość Anna Wallis s. 375-386
Innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego Kazimierz Waluch s. 387-402
Badanie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa zachodniopomorskiego Adam Adamczyk Sławomir Franek s. 405-417
Globalne przedsiębiorstwo logistyczne na rynku lokalnym Joanna Dyczkowska s. 419-432
Klaster ICT : dobre praktyki współpracy w regionie Dolnego Śląska Andrzej Jabłoński s. 433-448
Regionalny aspekt zróżnicowania aktywności ekonomicznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Jakubowska s. 449-462
Przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym Mazowsza Radosław Knap s. 463-478
Bariery rozwoju przedsiębiorczości w wybranych regionach Litwy, Łotwy i Polski w świetle wyników badań ankietowych Maria Kola-Bezka Saulius Stanaitis s. 479-492
Rozwój przedsiębiorczości na przykładzie usług gastronomicznych Barbara Kowrygo Dagmara Stangierska s. 493-506
Przestrzeń gospodarczo-społeczna ziemi częstochowskiej na tle strategii rozwoju regionu Katarzyna Kukowska s. 507-517
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych Jolanta Mirek s. 519-534
Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim Ilona Molenda-Grysa s. 535-545
Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych COM-KAST na rozwój branży odlewniczej w Regionie Polski Wschodniej Anna Walczyk s. 547-558