Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Ekonomiczne Problemy Usług
2016, Numer 122

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Selected aspects of the telecommunication market : examples of Poland and Denmark Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 9-14
E-gospodarka a państwo : aspekt instytucjonalny w zarysie Katarzyna Chojnacka s. 15-22
E-commerce w Polsce i w Danii : istniejący stan i jego ocena Maciej Czaplewski s. 23-31
Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji Wojciech Grzelak s. 33-41
Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje : przykład mediów Bohdan Jung s. 43-57
Działania Unii Europejskiej przeciwdziałające cyfrowemu wykluczeniu na przykładzie wymagań odnośnie dostępności Joanna Kłos-Łabędowicz s. 59-69
Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej Bernard Kubiak s. 71-92
Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych Joanna Papińska-Kacperek Krystyna Polańska s. 93-102
Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne Przemysław Polak s. 103-111
Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy Malwina Popiołek s. 113-121
Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii Ewa Prałat Aleksandra Łyczkowska s. 123-131
Polskie społeczeństwo informacyjne : wyzwania ku innowacyjności Jolanta Sala Halina Tańska s. 133-141
Wybrane aspekty dotyczące wskaźników efektywności procesów w gospodarce elektronicznej Cezary Stępniak s. 143-151
Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 153-163
Cena a wartość w gospodarce cyfrowej : wybrane problemy Aleksander Z. Wassilew s. 165-173
Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów Andrzej Bytniewski Marcin Hernes s. 177-186
Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych Roman Chorób s. 187-195
Shaping competition policy in postal market : evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark Anna Drab-Kurowska s. 197-204
Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat Grzegorz Dydkowski Barbara Kos s. 205-216
Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej Damian Dziembek s. 217-226
Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 227-235
Eksploracja procesów biznesowych : trend w perspektywie rozwoju gospodarki Izabela Heppner s. 237-245
Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu Anna Chojnacka-Komorowska Marcin Hernes Kamal Matouk s. 247-257
Priorytet wymagań w projektach Agile Grażyna Hołodnik-Janczura s. 259-267
Problemy w organizacji : techniki definiowania problemu Bogusław Kaczmarek s. 269-278
Internet rzeczy : innowacyjne narzędzie dla firm Marcin Krysiński s. 279-288
Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy Krzysztof Kubiak Aleksandra Sikorska s. 289-298
Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odnośnie modeli biznesu : wnioski z badań Karol Kuczera s. 299-308
Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych : wyniki z badań Ewa Kulińska s. 309-318
Zakupy online : wybrane aspekty związane z decyzjami klientów Anna Lemańska-Majdzik Klaudia Smoląg s. 319-328
Rodzaje i systemy płatności elektronicznych Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 329-338
Usługi cloud computing dla małych i średnich przedsiębiorstw Zygmunt Mazur Hanna Mazur Teresa Mendyk-Krajewska s. 339-348
Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim Przemysław Miller s. 349-358
Zaufanie w budowaniu kapitału społecznego profesjonalistów Anna Pietruszka-Ortyl s. 359-368
Metaheuristic algorithms for scheduling on parallel machines with variable setup times Radosław Rudek Agnieszka Wielgus s. 369-377
Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe : nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług Anna Stolarczyk Marek Sylwestrzak s. 379-389
Ocena potencjału innowacyjnego organizacji pod kątem wdrożenia rozwiązań IT : założenia modelu Magdalena Jurczyk-Bunkowska Jędrzej Wieczorkowski s. 391-399
Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych Łukasz Zakonnik s. 401-409