Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 77

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Piotr Niedzielski s. 5-8
Badanie konkurencyjności miast na prawach powiatu : relacja wydatków inwestycyjnych do miejsc pracy Emilia Barej s. 9-23
Wyzwania dla samorządów terytorialnych w aspekcie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Krystyna Brzozowska s. 24-37
Rynek pracy jako obszar wzajemnych relacji : próba identyfikacji problemu Katarzyna Brzychcy s. 38-49
Znaczenie nauki administracji i jej interdyscyplinarnego charakteru w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego Krystyna Celarek s. 50-60
Koncepcje organizacji uczącej się i inteligentnej w jednostce samorządu terytorialnego Barbara Czerniachowicz s. 61-74
Problemy implementacji infrastruktury transportowej na przykładzie budowy zachodniopomorskiego centrum logistycznego Wojciech Drożdż s. 75-82
Badania naukowe i edukacja w rozwoju kapitału intelektualnego jednostek samorządu terytorialnego Stanisław Flejterski Ireneusz Jaźwiński s. 83-95
Regional Operational Program for the Lodz Voivodeship as a vehicle of the regional development strategy Dagmara Hajdys s. 96-106
Uczelnie wyższe jako źródło korzyści dla władz miasta Wojciech Jarecki s. 107-120
Berlin : stara i nowa stolica niemieckiego przemysłu Lilianna Jodkowska s. 121-136
Opracowanie i aktualizacja strategii rozwoju województwa w kontekście nowych zasad prowadzenia polityki rozwoju Magdalena Kogut-Jaworska s. 137-149
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a podejmowanie realizacji zadań własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Dorota Korenik s. 150-166
Sponsoring jako czynnik rozwoju instytucji kultury Dagmara Lis s. 167-178
Wpływ strategii Europa 2020 na rozwój społeczno-gospodarczy Marcin Łuszczyk s. 179-195
Nowoczesne usługi biznesowe a konkurencyjność regionów Magdalena Majchrzak s. 196-207
Formy partnerstwa publiczno-prywatnego a realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Magdalena Majchrzak s. 208-219
Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy międzynarodowej polskich regionów na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Arkadiusz Marchewka s. 220-230
Realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Bartosz Pilecki s. 231-242
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w aspekcie wspierania rozwoju turystyki w regionie Ewa Rogowska s. 243-258
Znaczenie promocji w rozwoju turystyki w Wolińskim Parku Narodowym Grażyna Rosa s. 259-268
Właściwa komunikacja szansą na rozwój gospodarczy w regionie Małgorzata Anna Saar s. 269-281
Rola gminnych samorządów w budowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej a współczesne formy organizacji przestrzeni Marta Szaja s. 282-293
Orientacja jakościowa w działaniu samorządu terytorialnego w Polsce wobec nowej perspektywy europejskiej Adam Szewczuk s. 294-324
Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w regionie Pomorza Zachodniego : kierunki wsparcia polityki innowacyjnej Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 325-338
Regionalna polityka innowacyjna w świetle klasycznych teorii rozwoju regionalnego Marek Tomaszewski Arkadiusz Świadek s. 339-350
Wizja rozwoju sportu w Polsce w świetle nowej perspektywy europejskiej Bogdan Wankiewicz s. 351-363
Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zachodniopomorskiem Magdalena Woźniak-Miszewska s. 364-378