Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 83

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Empiryczne zastosowanie współczynników elastyczności popytu turystycznego na przykładzie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski Teresa Skalska s. 11-25
Popytowe uwarunkowania indywidualnego osadnictwa turystycznego w Polsce Czesław Adamiak Dariusz Sokołowski s. 27-43
Portal społecznościowy w kreowaniu potrzeb turystycznych Krzysztof Stepaniuk s. 45-56
Demograficzne uwarunkowania popytu turystycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego Małgorzata Leśniak-Johann s. 57-71
Znaczenie platform zakupowych w kreowaniu popytu na usługi hotelarskie Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz s. 73-84
Portale zakupów grupowych i ich rola w pobudzaniu popytu turystycznego Michał Rudnicki s. 85-98
Współczesne formy terroryzmu jako zagrożenie dla światowej turystyki Marek Gwóźdź Krzysztof Szpara s. 99-112
Karta turystyczna jako skuteczne narzędzie aktywowania popytu turystycznego Stefan Nowak Ewa Wszendybył-Skulska s. 113-124
Popyt turystyczny na przykładzie Torunia jako miejsca docelowego Andrzej Anszperger s. 127-139
Możliwośći wykorzystania międzynarodowej drogi wodnej E-70 jako atrakcji turystycznej Mariusz Barczak Piotr Szymański s. 141-153
Determinanty popytu na turystykę kajakową na Warmii i Mazurach Iwona M. Batyk s. 155-164
Popyt ekoturystyczny Rafał Kurczewski s. 165-175
Popyt na imprezy ekoturystyczne w świetle badań ankietowych w Wielkopolsce Aleksandra Machnik s. 177-188
Alternatywne formy turystyki jako nowe trendy w popycie turystycznym Ewa Pałka Janina Wrońska-Kiczor s. 189-205
Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej Jolanta Rab-Przybyłowicz s. 207-221
Kulturowe aspekty popytu na usługi zdrowotne wśród młodzieży polskiej i węgierskiej : studium porównawcze Marta Resiak-Urbanowicz s. 223-235
Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki Renata Seweryn s. 237-250
Wybrane determinanty popytu ekoturystycznego : przykład Rzeczpospolitej Ptasiej Sylwia Graja-Zwolińska Aleksandra Spychała Ewa Wlekła s. 251-264
Analiza kwantytatywna zmienności struktury popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku Marlena Formella Dariusz Kuczyński Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-277
Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach Mariusz Sołtysik Sylwia Toczek-Werner s. 279-291
Analiza popytu na usługi agroturystyczne Bogusława Graczykowska Ludwika Kosińska Barbara Woś s. 293-303
Stymulowanie popytu turystycznego poprzez kreowanie produktów turystycznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Tomasz Mańkowski Beata Meyer Agnieszka Sawińska s. 307-322
Potrzeby turystyczne jako determinanty rozwoju markowych produktów turystycznych Agata Balińska Agnieszka Stępniak s. 323-333
Konkurencyjność destynacji jako podstawa kreowania popytu turystycznego Maciej Dębski s. 335-348
Produkt turystyczny a rynki źródłowe : przekształcenia produktu turystycznego Penang w Malezji pod wpływem turystyki przyjazdowej z Arabii Saudyjskiej Anna Dłużewska s. 349-363
Kultura obsługi jako czynnik konkurencyjności zakładów hotelarskich na współczesnym rynku Aleksandra Grobelna s. 365-378
Marketing miasta na rynku turystycznym : studium przypadku na przykładzie Gdyni Marek Grzybowski s. 379-390
Industriada jako przykład zmiany wizerunku obszaru poprzez wykorzystanie unikalnych cech województwa śląskiego : studium przypadku Adam Hajduga Anna Staszewska s. 391-399
Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 401-414
Dostępność transportowa województwa zachodniopomorskiego dla ruchu turystycznego Dawid Milewski s. 415-425
Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich Joanna Kosmaczewska s. 427-438
Przewidywanie nowych trendów popytu turystycznego i ich wpływ na zarządzanie podmiotów przemysłu turystycznego Małgorzata Kurleto s. 439-450
Branding w zarządzaniu popytem na turystykę wiejską Janusz Majewski s. 451-462
Sposoby pobudzania gospodarki turystycznej na przykładzie miasta Blackpool Mirosław Marczak s. 463-477
Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne percepcji przestrzeni turystycznej kurortu nadmorskiego : studium przypadku Łeby Krzysztof Parzych s. 479-494
Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej Renata Krukowska Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 495-508
Popyt na atrakcje turystyczne w województwie podlaskim Adam Edward Szczepanowski s. 509-521
Dekompozycja krzywej liczby odwiedzających obszar turystyczny i próba jej implementacji w pomiarze rozwoju funkcji turystycznej obszaru Adam R. Szromek s. 523-535
Kształtowanie popytu na regionalnym rynku turystycznym w kontekście turystyki specjalistycznej Jarosław Marszałek Agnieszka Ulfik s. 537-548
Znaczenie wizerunku miejsc w kreowaniu popytu turystycznego Mirosław Zalech s. 549-561
Dyfuzja innowacji w sektorze usług turystycznych : podejście popytowe Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek s. 563-574