Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ekonomiczne Problemy Usług
2015, Numer 118

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego Piotr Bartkowiak Marcin Borkowski s. 5-20
Rynek obligacji komunalnych Catalyst : stan i oczekiwania Krystyna Brzozowska s. 21-34
Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej Agnieszka Cenkier s. 35-49
Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation Marek Chrzanowski s. 51-63
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych Dawid Dawidowicz Julia Klimek s. 65-80
Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014 Marek Goleń s. 81-92
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : realne podejście czy pozorowane działania Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Rafał Koczkodaj s. 93-106
Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst Dorota A. Hałaburda s. 107-121
Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zzachodniopomorskiego Bożena Hok s. 123-136
Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych Lech Jędrzejewski s. 137-152
Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego Sławomira Kańduła s. 153-168
Scope of income independence of local self-governments: situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison Magdalena Kogut-Jaworska s. 169-179
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej Dorota Korenik s. 181-195
Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego Ewa Kosycarz s. 197-210
Dylematy konkurencyjności regionalnej : zarys problemu Krzysztof Małachowski s. 211-223
Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna Joanna Marczakowska-Proczka s. 225-235
Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 237-251
Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST Piotr Podsiadło s. 253-267
Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych Małgorzata Saar s. 269-280
Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie Marta Szaja s. 281-296
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim Alicja Majewska Arkadiusz Świadek s. 297-309
Zmiana formy prawnej szpitali z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki prawa handlowego : oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego Maria Węgrzyn s. 311-322