Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 92

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-7
Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce Jerzy Koszałka s. 11-34
Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie Andrzej Pomykalski s. 35-53
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań własnych Robert Stanisławski s. 55-70
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw sposobem na podniesienie ich konkurencyjności na rynku Joanna Głowacka Jan Mertl s. 71-93
Innowacyjność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Dywilan S.A. Ewa Stawasz Anna Stos-Roman s. 95-114
Zróżnicowanie sposobów budowania potencjału innowacyjnego przez firmy krajów doganiających Marek Pęczkowski Anna Wziątek-Kubiak s. 117-145
Wymiana informacji gospodarczej w innowacyjnym przedsiębiorstwie Iwa Kuchciak s. 147-165
Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w sektorze MŚP na przykładzie branży konstrukcji stalowych Danuta Janczewska s. 167-183
Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw Renata Lisowska Magdalena Ratalewska s. 185-197
Wzrost przedsiębiorstwa a nakłady na działalność innowacyjną Bożena Pomykalska s. 201-226
Innowacje w strategii rozwoju przedsiębiorstwa Jolanta Rak Jacek Wysocki s. 227-241
Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw Paweł Przepióra s. 243-260
Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego Iwona D. Czechowska s. 261-278
Obszary innowacji w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem Paweł Kowalski s. 279-295
[Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był...] s. 297-298