Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 93

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 5-8
Nowe trendy w innowacjach Jerzy Bogdanienko s. 11-41
Koncepcja "open innovation" i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe Jerzy Klich s. 43-67
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań w UE Stanisław M. Szukalski s. 69-85
Rezultaty działania parków i inkubatorów technologicznych w kontekście oceny ich funkcjonowania Jacek Kotra Anna Tórz s. 89-103
Rozumienie efektywności w działaniach centrów transferu technologii Krzysztof Lipiec s. 105-120
Percepcja usług transferu technologii w świetle badań klientów Krajowej Sieci Innowacji Janusz Kornecki s. 121-133
Rola pośrednictwa innowacyjnego w tworzeniu i przepływie innowacji Magdalena Nowak s. 135-150
Ocena działalności instytutów badawczych : problemy i wyzwania Agnieszka Gryzik Barbara Warzybok s. 151-174
Aktywność wybranych funduszy pożyczkowych w regionie łódzkim Joanna Fila Joanna Nykiel s. 177-196
Kredyt technologiczny jako narzędzie finansowe działań innowacyjnych : studium przypadku Ewelina Kiełek s. 197-212
Nowe trendy i rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorczości rodzinnej Alicja Winnicka-Popczyk s. 213-234
Proces internacjonalizacji sfery badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw : zarys zjawiska Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 237-252
Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych w Polsce Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 253-268
Przedsiębiorczość trzeciego wieku Anita Richert-Kaźmierska s. 269-282
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych : innowacja czy komplikacja? Agnieszka Skoczylas s. 283-301
[Prof. dr hab. Krzysztof B. Matusiak był...] s. 303-304