Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 63

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Praktyka lekarska jako mikroprzedsiębiorstwo Agnieszka Bem s. 13-22
Nadzór korporacyjny nad spółkami kapitałowymi Marek Białkowski s. 23-31
Zmiany pokoleniowe w przedsiębiorstwach Aurelia Bielawska s. 32-39
Badanie postaw przedsiębiorczych związanych z zakładaniem mikroprzedsiębiorstw w Polsce wśród studentów kierunków ekonomicznych Arkadiusz Borowiec s. 40-48
Specyfika mikro i małych przedsiębiorstw jako determinanta ich orientacji i form działalności marketingowej Aleksandra Burgiel s. 49-57
Strategia rozwoju w przedsiębiorstwie : dylematy polskich przedsiębiorców Irena Dudzik-Lewicka s. 58-64
Przedsiębiorczość w założeniach i realizacji Strategii Lizbońskiej oraz w założeniach Strategii Europa 2020 Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska Jacek Otto s. 65-74
Zmiany i trendy w konsumpcji gospodarstw domowych jako uwarunkowanie działania małych przedsiębiorstw w Polsce Urszula Grzega s. 75-83
Wpływ działań marketingowych przedsiębiorstw na rynkową znajomość marki Honorata Howaniec s. 84-90
Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich Marcin Idzik s. 91-99
Strategia niezależnej apteki w erze Internetu i sieci aptek Petre Iltchev s. 100-107
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw Anna Kaczmarek s. 108-116
Rola mikrofirm w kreowaniu pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce a plany rozwoju Portu Lotniczego Lublin Mariusz Kicia s. 117-124
Współczesny model mikro i małej przedsiębiorczości w aspekcie europeizacji Dominika Kordela Magdalena Kosowska s. 125-133
Strategie dotyczące powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw a koncepcja "Strategic Excellence Positions" Małgorzata Kurleto s. 134-140
Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 141-149
Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów : wybrane aspekty Teresa Łuczka s. 150-158
Analiza potencjalnych korzyści z uczestnictwa mikro i małych przedsiębiorstw w sieci : studium przypadku Paulina Golińska Martyna Malak Żaneta Pruska Agnieszka Stachowiak s. 159-166
Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego przedsiębiorstwa : tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 167-173
Geneza i rola mikrofinansów we współczesnej gospodarce Przemysław Pluskota s. 174-181
Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem Magdalena Popowska Marzena Starnawska s. 182-188
Preinkubacja i inkubacja : usługi wspierające rozwój studenta Łukasz Grudzień Dariusz Przybył s. 189-197
Rozwój mikro i małych firm poprzez segmentację klientów w oparciu o analizę ABC Magdalena Ratalewska s. 198-205
Warunki tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Magdalena Rękas s. 206-215
Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości Anna Rosa s. 216-223
Możliwości internacjonalizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw na wybranych rynkach europejskich a oczekiwania konsumentów indywidualnych odnośnie do strategii produktu Anna Sobczyk-Kolbuch s. 224-232
Time Based Management : ocena korzyści dla małych przedsiębiorstw Adam Górny Katarzyna Springer s. 233-240
Mikroprzedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku w latach 2005-2009 Magdalena Sawicka s. 241-248
Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP Bogusław Walczak s. 249-256
Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw Katarzyna Warzecha s. 257-266
Nieproduktywność w małych przedsiębiorstwach Julita E. Wasilczuk s. 267-274
Wybrane aspekty wpływu budowy Portu Lotniczego Lublin na rozwój mikro i małej przedsiębiorczości w województwie lubelskim Robert Zajkowski s. 275-283
Rola wybranych determinant w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych Krzysztof Zięba s. 284-292
Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach Anna Bera Dariusz Pauch s. 295-303
Ubezpieczenie utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej Maciej Cycoń Tomasz Jedynak s. 304-312
Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych Danuta Dziawgo s. 313-321
Zarządzanie ryzykiem w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw Iwona Gorzeń-Mitka s. 322-329
Ryzyko inwestycji rzeczowych mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego w drugiej połowie 2010 roku Anna Korombel s. 330-337
Ocena ryzyka w przedsięwzięciach budowlanych Aneta Madyda s. 338-346
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Pawłowska Maciej Pawłowski s. 347-355
Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP Jarosław Ropęga s. 356-361
Analiza porównawcza zakresu ubezpieczenia od ryzyka naturalnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Grzegorz Strupczewski s. 362-370
Forex w strategiach inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Zarębski s. 371-378
Innowacyjność przedsiębiorstw prowadzonych przez rolników w praktyce i teorii ekonomii Piotr Bórawski Natalia Machałek s. 381-389
Bariery wprowadzania innowacji : wybrane aspekty Mariusz Chądrzyński s. 390-398
Innowacyjna logistyka w MŚP jako element budowania przewagi konkurencyjnej Magdalena K. Gąsowska s. 399-406
Usługi doradcze jako źródło wiedzy w procesie pozyskiwania nowych technologii przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego Waldemar Glabiszewski s. 407-415
Innowacyjność małych przedsiębiorstw w Polsce : wybrane aspekty Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 416-423
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sektorze MŚP w Polsce Marcin Łuszczyk s. 424-432
Mikroprzedsiębiorstwa w przestrzeni wirtualnej : analiza sektora w Polsce Mirosław Moroz s. 433-440
Specyfika działalności małych przedsiębiorstw o zróżnicowanym poziomie innowacyjności i konkurencyjności Monika Sipa s. 441-448
Zaufanie, współpraca i partnerstwo w procesie kształtowania innowacyjności małych firm Katarzyna Szymańska s. 449-457
Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie firm z województwa pomorskiego Małgorzata Zięba s. 458-466
Wybrane narzędzia podatkowe wspierające rozwój mikro i małych przedsiębiorstw Łukasz Furman s. 469-476
Neutralność podatku od towarów i usług w aspekcie istoty podatku w małych przedsiębiorstwach na przykładzie zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z funduszy unijnych Jolanta Iwin-Garzyńska s. 477-484
Endogenous factors of choosing a form of income tax in the small enterprise sector in Poland Jacek Jaworski s. 485-493