Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 42

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Istota i cele polityki informacyjnej spółek notowanych na NewConnect Robert Bęben s. 13-19
Wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej Magdalena Brzozowska-Woś s. 20-28
Problemy motywowania personelu pielęgniarskiego na podstawie badań ankietowych Beata Grochowiak Maria Danuta Głowacka s. 29-36
Skuteczność wybranych form komunikacji marketingowej w determinowaniu decyzji nabywczych : wyniki badań Grzegorz Hajduk s. 37-45
Wykorzystanie metody conjoint do badania preferencji konsumentów telefonii ruchomej Marcin Hundert s. 46-54
Psychologiczne i socjologiczne problemy komunikacji Zdzisław Jordanek s. 55-59
Komunikacja marketingowa : wymiar kulturowy na rynkach międzynarodowych w Europie Marcin Komor s. 60-68
Specyfika komunikacji marketingowej w organizacjach sieciowych Stefan Lachiewicz s. 69-77
Praktyczne przykłady wpływu różnic kulturowych na marketing Ryszard Ratajski s. 78-88
Różnice kulturowe jako determinanta komunikacji w biznesie międzynarodowym Grażyna Rosa s. 89-96
Regulacja reklamy telewizyjnej w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej Tomasz Sondej s. 97-102
Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku żywności w Polsce Monika Świątkowska s. 103-111
Typy kobiecości : konsekwencje dla działań marketingowych Beata Zatwarnicka-Madura s. 112-117
Znaczenie marketingu relacyjnego w komunikacji lekarz-pacjent Monika Dobska s. 121-131
Wrażliwość i emocje : wykorzystanie psychologii w komunikacji marketingowej Ewa Flejterska s. 132-139
Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych Grzegorz Godlewski Katarzyna Witkowska Mirosław Zalech s. 140-147
Rozszerzenie marki produktu żywnościowego w aspekcie zintegrowanej komunikacji marketingowej Hanna Górska-Warsewicz s. 148-155
Znaczenie dystrybucji w zintegrowanej komunikacji rynkowej na rynku żywności Karol Krajewski s. 156-163
Satysfakcja klienta jako podstawa budowy jego kapitału Bożenna Kromer s. 164-170
Sprzedaż osobista w systemie komunikacji marketingowej Alina Oczachowska s. 171-177
Istota komunikacji międzyludzkiej w sektorze usług medycznych Jolanta Rab-Przybyłowicz Aleksandra Sibilska s. 178-186
Nowoczesna sprzedaż usług hotelarskich jako efekt synergii działań promocyjnych i dystrybucyjnych w przestrzeni telekomunikacyjnej Daniel Szostak s. 187-195
Psychologiczne aspekty komunikacji rodziny i przedsiębiorstwa w firmach rodzinnych w świetle przeprowadzonych badań Ewa Więcek-Janka s. 196-204
Rozważania nad komunikacją marketingową w marketingu zewnętrznym i wewnętrznym Leonid Worobjow s. 205-209
Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej Monika Zajkowska s. 210-216
Komunikacja interaktywna w małych przedsiębiorstwach handlowych Grażyna Złotkowska s. 217-221
Działania promocyjne mikroprzedsiębiorstw subregionu ostrołęckiego Mariola Grzybowska-Brzezińska Ireneusz Żuchowski s. 222-227
Istota marki jako elementu przewagi konkurencyjnej i zachowania tożsamości Anetta Barska Janusz Śnihur s. 231-240
Elementy wsparcia marki w komunikacji marketingowej Jarosław Kowalski s. 241-249
Kształtowanie wizerunku centrum handlowego na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu Jan Mikołajczyk Tomasz Wanat s. 250-258
Marka własna produktów żywnościowych na przykładzie przypraw Joanna Newerli-Guz s. 259-265
Znaczenie systemu identyfikacji wizualnej w odniesieniu do organizacji konferencji naukowych Kamila Peszko s. 266-270
Produkt jako nośnik wartości Piotr Ratajczyk s. 271-278
Realizacja strategii kształtowania relacji z otoczeniem z wykorzystaniem księgi identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa Karolina Bunk Radosław Szulc s. 279-286
Narzędzia komunikacji uczelni z kandydatami na studia w świetle badań Anna Drapińska Edyta Gołąb s. 289-295
Czynniki kształtujące lojalność nabywców na rynku telefonii komórkowej : wyniki badań Katarzyna Dziewanowska s. 296-301
Oddziaływanie reklamy korporacyjnej na konsumencką wiedzę o markach produktowych Adam Figiel s. 302-308
Programy lojalnościowe w placówkach medycznych w świetle badań Maria Grzybek s. 309-314
Konsument i komunikacja marketingowa Aneta Kisiel s. 315-321
Analiza form komunikacji marketingowej polskich gospodarstw ekologicznych z odbiorcami Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 322-329
Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży w świetle przeprowadzonych badań Mariola Michałowska s. 330-338
Reklama : wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji? Robert Nowacki s. 339-348
Uwarunkowania podejmowania decyzji nabywczych przez osoby z segmentu "młodych dorosłych" Izabela Ostrowska s. 349-359
Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży Magdalena Stefańska s. 360-368
Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w świetle badań ankietowych Monika Kulon Urszula Szulczyńska s. 369-378
Zmiany zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 379-385
Czynniki determinujące wybór środków masowego przekazu przez klientów Piotr Zawadzki s. 386-395
Psychologia procesu sprzedaży Karolina Zięba s. 396-404
"Mobile communication" jako narzędzie współczesnego marketingu : wybrane problemy i rekomendacje Monika Březinová Joanna Hernik s. 407-416
Marketing szeptany jako efektywny sposób kreowania marki wśród konsumentów Urszula Chrąchol s. 417-421
Reklama ambientowa : nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw Magdalena Dołhasz s. 422-428
Event marketing jako forma komunikacji marketingowej Anna Kalinowska-Żeleźnik s. 429-436
Nowoczesne narzędzia w komunikacji marketingowej : potencjał społeczności internetowych Joanna Kos s. 437-446
Kreatywne wykorzystanie komunikatu niewerbalnego w reklamie Michał Makowski s. 447-454
Gazetka promocyjna jako forma komunikacji marketingowej z klientem Jacek Michalak Zbigniew Warzocha s. 455-462
Bluetooth marketing jako forma marketingu mobilnego Jacek Mirecki s. 463-467
Nowoczesne formy komunikacji hotelu z klientem Katarzyna Gajek Mieczysław Morawski s. 468-476
Wpływ marketingu szeptanego na proces decyzyjny konsumenta Agnieszka Rybowska s. 477-481
Wykorzystanie "ambush marketingu" w promocji przedsiębiorstwa Zygmunt Waśkowski s. 482-489
Sprawozdawczość biznesowa jako narzędzie komunikacji z inwestorami Sylwia Wrona s. 490-499
Rola informacji w internetowej komunikacji marketingowej Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 503-509
Marketing on-line w e-biznesie Anna Drab-Kurowska s. 510-516
Znaczenie Internetu w procesie komunikowania się organizatorów targów ze zwiedzającymi Marcin Gębarowski s. 517-522
Możliwości wykorzystania zjawiska społeczności internetowych (Web 2.0) w komunikacji marketingowej Leszek Gracz s. 523-529
Społeczności wirtualne a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw Agnieszka Kacprzak-Choińska s. 530-538
Promocja w Internecie w świetle przeprowadzonych badań Andrzej Kowalkowski s. 539-547
Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej Sylwia Kuczamer-Kłopotowska s. 548-558
Wykorzystanie informacji on-line w zarządzaniu marketingowym Eugeniusz Michalski s. 559-566
Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym Agata Niemczyk s. 567-573
Działania marketingowe w serwisach społecznościowych Dawid Pacha Jacek Wójcik s. 574-582
Społeczności wirtualne : perspektywy dla rozwoju komunikacji marketingowej Aleksandra Radziszewska s. 583-588
Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 589-595
Aplikacje nowoczesnej komunikacji Mirella Barańska-Fischer Grzegorz Szymański s. 596-604
Rola komunikacji z e-klientem sektora bankowego w dobie kryzysu Anna Tarabasz s. 605-611
Informacja jako podstawa komunikacji między organami samorządowymi w świetle badań Beata Filipiak s. 615-623
Promocja miasta za pomocą wydarzeń na przykładzie Gdyni : case study Marek Grzybowski s. 624-631
Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 632-638
Wybrane aspekty kreowania wizerunku jednostki samorządu terytorialnego : (na przykładzie gminy Police) Magdalena Kogut-Jaworska Aneta Soprych s. 639-647
Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej : (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego) Wiesława Kuźniar s. 648-655
System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego Mariola Łuczak s. 656-665
System całościowej identyfikacji w marketingu terytorialnym Andrzej Raszkowski s. 666-672
Kreowanie, wdrażanie i komunikacja marki regionu na przykładzie miasta Szczecina Agnieszka Smalec Piotr Wachowicz s. 673-682
Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg Wiesław Szopiński s. 683-691
Reklama w komunikacji marketingowej gmin Joanna Wiażewicz s. 692-700