Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 72
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 41

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 9
Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego Jadwiga Biesaga-Słomczewska s. 13-20
Emocje w interakcjach biznesowych : przyszłość marketingu Monika Boguszewicz-Kreft s. 21-28
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient Paweł Chlipała s. 29-38
Marketing relacji : istota i czynniki wpływające na sukces Anna Drapińska s. 39-45
Etyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego Joanna Hernik s. 46-53
Marketing relacji w działalności polskich firm na rynku chińskim Krystyna Iwińska-Knop Jarosław Linka s. 54-63
Calimeromarketing : filozofia marketingowa dla drobnych przedsiębiorców Anna Knapik s. 64-70
Strukturalna ekwiwalencja pozycji interakcji rynkowych : ujęcie sieciowe Marek Kowalska-Musiał s. 71-78
Wybrane modyfikacje mieszanki marketingowej w marketingu relacyjnym Aleksander Lotko s. 79-83
Identyfikatorzy nowych trendów Jacek Stanisław Ławicki s. 84-89
Aktywne kształtowanie partnerskich relacji z konsumentami przesłanką przewagi konkurencyjnej na rynku Miłosz Łuczak s. 90-96
Ewolucja marketingu partnerskiego na przykładzie ubezpieczeń Aleksandra Makowska s. 97-102
Marketing partnerski : prawdy i mity Dariusz Oczachowski s. 103-111
Różnice w postrzeganiu marketingu w świetle badań studentów kierunków ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Józef Perenc s. 112-120
Partnerstwo intraorganizacyjne przejawem przedsiębiorczości wewnętrznej Bogusław Bembenek Teresa Piecuch s. 121-129
Ocena sprawności rynkowego przepływu ekożywności w świetle wyników jakościowych badań marketingowych Stanisław Pilarski s. 130-139
Możliwości oceny relacji metodą refleksji strategicznej Marek Rawski s. 140-148
Temperament a ryzyko : efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji Adam Sagan Anna Siwy-Hudowska s. 149-156
Analiza motywów lojalności klienta w kontekście budowania relacji partnerskich Danuta Szwajca s. 157-164
Heurystyka optymizmu w postrzeganiu konkurencji Jan Mikołajczyk Tomasz Wanat s. 165-171
Koncepcja Fair Trade jako forma kształtowania relacji partnerskich Paweł Waniowski s. 172-179
Partnerstwo w działalności przedsiębiorstw Doliny Lotniczej Bogusław Bembenek s. 183-191
Relacje organizacji wielkopowierzchniowych z klientami w świetle badań Katarzyna Bilińska-Reformat s. 192-200
Społeczne zaangażowanie biznesu w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem Magdalena Daszkiewicz s. 201-210
Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie handlu detalicznego w świetle badań empirycznych Paweł Dobski s. 211-219
Marketing partnerski w Zakładach Opieki Zdrowotnej : opinie i oczekiwania Anna Frankowska s. 220-228
Budowa relacji z klientami na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis Edyta Gołąb s. 229-234
Satysfakcja konsumenta jako przedmiot badań marketingowych Hanna Hall s. 235-242
Partnerstwo organizacji non profit i firm biznesu Barbara Iwankiewicz-Rak s. 243-250
Finansowe aspekty działań marketingowych na rynku samochodów osobowych w Polsce : wybrane problemy Regina Klimkowska s. 251-257
Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi i konsumentami Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 258-265
Partnerstwo w marketingu jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw Rafał Mazur s. 266-271
Wykorzystanie programów lojalnościowych na rynku biur podróży Izabela Michalska-Dudek s. 272-279
Marketing uczelni wspierający rozwój i komercjalizację badań Mirosława Pluta-Olearnik s. 280-289
Nowoczesne metody kształtowania partnerstwa na rynku usług ubezpieczeniowych Maciej Schulz s. 290-299
Marketing logistyczny w łańcuchu dostaw Anna Wiktorowska-Jasik s. 300-305
Relacje partnerskie w usługach agroturystycznych Iwona Wilk s. 306-312
Partnerstwo jako koncepcja działań na rynku usług edukacyjnych Anita Usielska Stanisława Wilmańska-Sosnowska s. 313-318
Innowacje produktowe jako pochodna kształtowania układów partnerskich organizacji Mirella Barańska-Fischer Grzegorz Szymański s. 321-328
Kreowanie wartości marki produktu w kanale dystrybucji Kazimierz Cyran Sławomir Dybka s. 329-336
Motywy realizacji strategii co-brandingu w świetle badań empirycznych Magdalena Grębosz s. 337-344
Preferencje konsumentów i ich wpływ na kształtowanie cech marki produktów żywnościowych Mariola Grzybowska-Brzezińska Magdalena Małkiewicz Ireneusz Żuchowski s. 345-353
Partnerstwo banków i sieci handlowych w tworzeniu oferty usług finansowych dla klientów indywidualnych Małgorzata Kieżel s. 354-363
Partnerstwo w kształtowaniu oferty produktowej tanich firm komunikacyjnych : (na wybranych przykładach) Grażyna Koniorczyk s. 364-371
Category management : model partnerstwa między siecią detaliczną a dostawcami Paweł Kowalski s. 372-381
Kształtowanie oferty usługowej przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce na konkurencyjnym rynku Wiesław Michał Maziarz s. 382-388
Partnerska karta kredytowa : budowanie lojalności klienta dużych sieci handlowych Adam Rudzewicz s. 389-395
Marka własna przedsiębiorstw handlowych czynnikiem rozwoju ich relacji partnerskich z producentami Grażyna Śmigielska s. 396-402
Metody i narzędzia współdziałania producenta i konsumenta w procesie kształtowania trwałych produktów wybieralnych Joanna Wiechoczek s. 403-413
Marketing relacji w procesie dyfuzji innowacji produktowych Joanna Wyrwisz s. 414-421
Działalność innowacyjna a społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych Bogumił Czerwiński s. 425-433
Formy współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit w realizacji CSR Anna Czubała s. 434-439
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL na przykładzie DB Schenker Barbara Kos s. 440-449
Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów Wojciech Kozłowski s. 450-457
Odbudowa zaufania : kluczowe wyzwanie marketingu w kryzysie Jan Kreft s. 458-465
Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element społecznej odpowiedzialności biznesu Małgorzata Lotko s. 466-471
Uwarunkowania rozwoju i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 472-481
Analiza i ocena wybranych aspektów wdrażania informatycznych systemów klasy CRM w małych i średnich przedsiębiorstwach Tomasz Norek s. 482-490
Koncepcja CRM w budowaniu relacji na rynkach B2B na przykładzie systemów franchisingowych Karolina Orzeł s. 491-496
Marketing partnerski a CRM Joanna Petrykowska s. 497-501
Podstawy informacyjne decyzji w zakresie budowania relacji z klientami : możliwości i ograniczenia Anetta Pukas s. 502-508
Współpraca samorządów lokalnych i uczestników lokalnego rynku w budowaniu oferty turystycznej regionu Ewa Kasperska s. 511-519
Znaczenie współpracy w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego Agnieszka Lewandowska Beata Meyer s. 520-527
Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego Elżbieta Nawrocka s. 538-545
Współpraca w ramach PPP : studium przypadków Anna Rychły-Lipińska s. 546-554
Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji Renata Seweryn s. 555-562
Kształtowanie partnerskich relacji Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z samorządami i innymi instytucjami w ramach promocji programów profilaktycznych Alicja Głowacka-Rębała Joanna Sielska s. 563-569
Współpraca partnerska regionów : wybrane przykłady Agnieszka Smalec s. 570-578
Smart cards jako nowoczesny instrument polityki marketingowej regionu turystycznego Tomasz Taraszkiewicz s. 579-586
Współpraca w kształtowaniu regionalnych produktów turystycznych Marzena Wanagos s. 587-596
Partnerstwo w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej jednostki samorządu terytorialnego : wybrane aspekty Magdalena Zioło s. 597-605