Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 59

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bogusław Liberadzki Elżbieta Załoga s. 5-6
Wpływ wartości firmy przewozowej na wartość usług przewozowych Wojciech Bąkowski s. 7-16
Wzrost gospodarczy a popyt na przewozy towarowe w Polsce Dariusz Bernacki s. 17-36
Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury transportu w Europie Krystyna Brzozowska s. 37-50
Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki Jan Burnewicz s. 51-63
Zmiana podejścia w interpretacji i mierzeniu transportochłonności gospodarki Izabela Dembińska s. 65-88
Analysis of the road and rail transport charging system : expectation contra reality Aleš Bartheldi Ivo Drahotský Vlasimil Melichar s. 89-102
Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu Wojciech Downar s. 103-116
Jakość usług wobec innowacji w sektorze transportu - spedycji - logistyki (TSL) Janusz Figura s. 117-128
Rynek transportowy jako stymulator innowacyjności w transporcie Andrzej S. Grzelakowski s. 129-143
Preferencje pasażerów miejskiego transportu zbiorowego Katarzyna Hebel s. 145-158
Znaczenie polityki spójności dla rozwoju transportu w Unii Europejskiej Emilia Kuciaba s. 159-169
Efekty ekonomiczne rozwoju inwestycji infrastrukturalnych Tomasz Kwarciński s. 171-184
Nowe usługi : szansa dla transportu zbiorowego Anna Mężyk s. 185-195
Sformalizowane metody logistyki w sferze transportu : (na przykładzie budownictwa) Leszek Mindur s. 197-210
Finansowanie innowacji w Narodowej Strategii Spójności i Programie Infrastruktura i Środowisko Józef Perenc s. 211-226
Rola samorządów lokalnych w zwiększeniu innowacyjności transportu Hanna Polewska-Dorozik s. 227-239
Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) : stan obecny i perspektywy rozwoju Anna Urbanek s. 241-253
Nowoczesne technologie transportowe jako czynnik kształtujący społeczną odpowiedzialność biznesu i reputację przedsiębiorstwa Władysław Wojan s. 255-266
System zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS na drodze wodnej dolnego odcinka Odry Krzysztof Woś s. 267-275
Innowacyjne rozwiązania w transporcie intermodalnym : wybrane przykłady najlepszych praktyk Jerzy Wronka s. 277-288
Transport jako przedmiot działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej Elżbieta Załoga s. 289-297