Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ekonomiczne Problemy Usług
2014, Numer 115

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wydatków miast na prawach powiatu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Emilia Barej-Kaczmarek s. 5-16
Instytucjonalne stymulanty rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce Krystyna Brzozowska s. 17-31
Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Dawid Dawidowicz s. 33-50
Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Małgorzata Magdalena Dworakowska s. 51-67
Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce Piotr Dzikowski s. 69-84
System bankowy w Polsce w kontekście utworzenia Europejskiej Unii Bankowej Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Rafał Koczkodaj s. 85-97
"Bankowalność" samorządowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Dagmara Hajdys s. 99-111
Decyzje finansowe i scenariusze wdrażania przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie efektywności w gospodarce finansowej JST Magdalena Kogut-Jaworska s. 113-124
Podejście banku do transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (w Polsce) Dorota Korenik s. 125-142
Wpływ konsumentów i konkurentów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw Alicja Majewska s. 143-157
Wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na poziom i dynamikę rozwoju lokalnego Hubert Ostapowicz s. 159-174
Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marzanna Poniatowicz s. 175-190
Szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Barbara Porębska s. 191-204
Perspektywa finansowa z Unii Europejskiej dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 Izabela Seredocha s. 205-220
Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Marta Szaja s. 221-240
Zrównoważony rozwój w wieloletnim prognozowaniu strategicznym i finansowym Aneta Tylman Magdalena Ślebocka s. 241-253
Social assistance expenditure of cities with district rights in Poland in the context of their financial abilities and the needs of the inhibitants Joanna Śmiechowicz Joanna Śmiechowicz (tłum.) s. 255-272
Własność przedsiębiorstw a aktywność innowacyjna systemu przemysłowego na Pomorzu Zachodnim : podejście ewolucyjne Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek s. 273-287
Determinanty i efekty działalności innowacyjnej w przemyśle w województwie zachodniopomorskim Arkadiusz Świadek s. 289-305
Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych : analiza porównawcza województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego Marek Tomaszewski s. 307-324
Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej Edward Wiśniewski s. 325-339
Zmiany potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Włodarek s. 341-363