Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 101

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 5-14
Powszechne usługi pocztowe w regulacjach unijnych Jacek Buko s. 15-26
Standardowy system informatyczny jako produkt w ujęciu marketingowym w ocenie instrumentów controllingu Iwona Chomiak-Orsa Maja Leszczyńska s. 27-39
Wybrane aspekty rozwoju informatycznego gmin w Polsce Iwona Chomiak-Orsa Michał Flieger s. 41-53
Wybrane koncepcje i komponenty informacji Maciej Czaplewski s. 55-67
Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych Roman Czaplewski s. 69-80
Spółki teleinformatyczne jako spółki defensywne na Giełdzie Papierów Wartościowych Rafał Czyżycki s. 81-89
Komunikacja marketingowa w sieci Internet Anna Drab-Kurowska s. 91-101
Rozwój policentryzmu kapitalistycznego Waldemar Grzywacz s. 103-111
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce Rafał Klóska s. 113-120
Proces utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych Maja Leszczyńska s. 121-136
Analiza rynku usług telefonii komórkowej w Polsce Wiesław W. Maziarz s. 137-147
Wykorzystanie procedur oceny zgodności w dyrektywach nowego podejścia Marcin Pigłowski s. 149-161
Wpływ cech szczególnych produkcji portowej na wahania wielkości przeładunków w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu Henryk Salmonowicz s. 163-178
Niematerialne czynniki w procesach tworzenia wartości w organizacji edukacyjnej Adam Stecyk s. 179-189
Wykaz recenzentów artykułów opublikowanych w 2012 r. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii Ekonomiczne Problemy Usług s. 191