Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 72

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa Andrzej Smalec s. 7
Problemy metodologiczne badania wartości jako czynnika determinującego zachowania konsumpcyjne Felicjan Bylok s. 11-23
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach Paweł Chlipała s. 25-36
Zastosowanie badań marketingowych do opisu procesu decyzyjnego konsumentów Dariusz Dąbrowski s. 37-50
Absolwenci jako podmiot badań marketingowych polskich uczelni Hanna Hall s. 51-61
Zastosowanie badań marketingowych do analizy zachowań konsumentów Marta Juszczyk s. 63-72
Wykorzystanie eksperymentu do testowania komunikacji marketingowej : dylematy metodologiczne Aleksandra Kaniewska-Sęba s. 73-83
Net Promoter Score w badaniach lojalności klientów firm ubezpieczeniowych Beata Nowotarska-Romaniak s. 85-93
Konsument w układach sieciowych : specyfika podejść badawczych Adam Sagan s. 95-106
Wpływ satysfakcji na lojalność klientów na rynku B2B Maciej Schulz s. 107-116
Badanie satysfakcji klientów : studium przypadku Beata Tarczydło s. 117-126
Analiza podejść do zarządzania wartością klienta : próba systematyzacji Przemysław Tomczyk s. 127-139
Marka w ekspansji na rynki zagraniczne Anetta Barska s. 143-154
Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów Przemysław Dmowski Dominika Szemiako Maria Śmiechowska s. 155-167
Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki Katarzyna Dziewanowska Monika Skorek s. 169-179
Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback Grzegorz Gliszczyński Aneta Szuper s. 181-195
Metody pozyskiwania marek lokalnych przez firmy francuskie w Polsce Magdalena Grębosz s. 197-207
Tworzenie relacji z finalnym nabywcą na rynku dóbr konsumpcyjnych Miłosz Łuczak s. 209-217
Kształtowanie relacji konsument - przedsiębiorstwo - środowisko w okresie przemian cywilizacyjnych Marcin Łuszczyk s. 219-228
Kształtowanie lojalności nabywców w dobie konkurencji Mariola Michałowska s. 229-239
Moc i siła marki w usługach Grażyna Rosa s. 241-249
Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010 Łukasz Skowron s. 251-262
Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej Stanisław Skowron s. 263-273
Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności Agata Sudolska s. 275-284
Digital Signage jako nowy kanał komunikacji marketingowej Andrzej Bajdak s. 287-296
Techniki komunikacji interpersonalnej stosowane w polskich sklepach internetowych Mirella Barańska-Fischer Grzegorz Szymański s. 297-306
Nowe możliwości rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie Magdalena Brzozowska-Woś s. 307-316
Zachowania uczestników wirtualnych społeczności : kreacja czy koegzystencja? Agnieszka Dejnaka s. 317-326
Modele marketingowej komunikacji relacyjnej Anna Drapińska s. 327-334
Suwerenny konsument w zdigitalizowanym świecie Sabina Kauf s. 335-348
Wymiana informacji i bariery komunikacyjne w gospodarstwie domowym Wanda Patrzałek s. 349-362
Wykorzystanie Internetu w komunikacji uczelni z absolwentami w świetle badań Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 363-375
Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności Katarzyna Nowak Monika Świątkowska s. 377-388
Facebook jako narzędzie WOM marketingu Jolanta Tkaczyk s. 389-399
Komunikacja z klientami w praktyce polskich spółek kolejowych na rynku przewozów pasażerskich Paweł Waniowski s. 401-411
Innowacje w komunikacji marketingowej sklepów na rynku konsumenckim Jacek Wójcik s. 413-420
Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego Joanna Wyrwisz s. 421-431
Znaczenie marki w decyzjach zakupowych młodych konsumentów na przykładzie studentów Krzysztof Andruszkiewicz s. 435-442
Specyfika procesu podejmowania decyzji o zakupie przez młodych konsumentów Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka s. 443-455
Etnocentryzm konsumencki wśród młodych konsumentów Karolina Ertmańska Sławomir Ertmański s. 457-469
Determinanty decyzyjne związane z zakupem leków OTC przez młodych konsumentów Piotr Czajka Maria Danuta Głowacka s. 471-479
Zachowania młodych konsumentów usług edukacyjnych Edyta Gołąb-Andrzejak s. 481-489
Satysfakcja młodych usługobiorców z oferty i obsługi banków spółdzielczych Maria Grzybek s. 491-502
Prospołeczne zachowania młodych konsumentów Joanna Nogieć s. 503-515
Młody konsument w świecie emocji Alina Oczachowska s. 517-525
Potencjał social mediów w komunikacji z młodym segmentem odbiorców Filip Januszewski Justyna Lewandowska Agata Olszyńska s. 527-538
Znaczenie strony internetowej w komunikacji z młodymi konsumentami Izabela Ostrowska Wojciech Ostrowski s. 539-551
Rola czynników socjokulturowych w zachowaniach młodych konsumentów w świetle badań Aleksandra Perchla-Włosik s. 553-563
Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych Paweł de Pourbaix s. 565-577
Czynniki wpływające na zachowania nabywcze młodzieży Grażyna Złotkowska s. 579-587
Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów Mariola Grzybowska-Brzezińska Monika Szmyt s. 591-603
Zachowania rynkowe seniorów w Polsce Jacek Stanisław Ławicki s. 605-612
Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce Agata Niemczyk s. 613-626
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej Renata Seweryn s. 627-641
Juniorzy vs. seniorzy na rynku detalicznych usług bankowych Izabela Szlis s. 643-652
Senior jako istotny klient - uczestnik współczesnego rynku Janusz Śnihur s. 653-663