Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 94

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jacek Buko Marzena Frankowska Piotr Niedzielski s. 5-6
Tożsamość organizacyjna klastra Bogusław Bembenek s. 7-25
Przedsiębiorczy wymiar klastra Bogusław Bembenek Teresa Piecuch s. 27-46
Analiza kierunków i możliwości rozwoju branżowego województwa lubuskiego Katarzyna Cheba Joanna Hołub-Iwan s. 47-60
Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach Małgorzata Dolińska s. 61-75
Modele współpracy przedsiębiorstw klastrowych w obszarze logistyki Marzena Frankowska s. 77-92
Identyfikacja inicjatywy klastrowej jako systemu logistycznego Marzena Frankowska Mariusz Jedliński s. 93-106
Koopetycja jako atrybut klastra przypadek jednego z klastrów kreatywnych Barbara Jankowska s. 107-120
Koncepcja kreatywnej bezdomności i jej rola w rozwoju klastra kreatywnego : przypadek klastra poligraficzno-reklamowego w Lesznie Cezary Główka Barbara Jankowska s. 121-135
Metody badań i ewaluacji struktur klastrowych Jan Kaźmierski s. 137-160
Synergiczny i partycypacyjny program wspierania klastrów, sieci współpracy oraz promocji eksportu i internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Urugwaju Katarzyna Kowalska s. 161-176
Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski s. 177-190
Komunikowanie w klastrze : wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową Magdalena Małachowska s. 191-203
Funkcjonowanie klastra morskiego pomorza zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej Arkadiusz Marchewka s. 205-218
Zachodniopomorski Klaster Budowlany jako przykład powiązania klastrowego w branży budowlanej : studium przypadku Joanna Markiewicz s. 219-232
Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw Milena Ratajczak-Mrozek s. 233-244
Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach : analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim Magdalena Rosińska-Bukowska s. 245-262
Możliwości budowy systemu logistycznego regionu w oparciu o koncepcję klastrów Andrzej Rzeczycki s. 263-275
Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce Martina Jakábová Anna Saniuk Sebastian Saniuk s. 277-292
System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych Sebastian Saniuk Anna Saniuk Helena Vidova s. 293-309
Rola klastrów we wspieraniu innowacyjności Mariusz Szuster s. 311-325
Redukcja kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw jako jedna z korzyści funkcjonowania w klastrach Anna Walczyk s. 327-342
Rola ewaluacji polityki klastrowej dla skutecznego zarządzania regionem Dominika Walec s. 343-364
Strategia rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego w aspekcie współpracy klastrowej Bogusz Wiśnicki s. 365-380
Budowanie relacji biznes - nauka - samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów Jolanta Witek s. 381-395
Rozwój europejskich centrów i klastrów logistycznych na podstawie doświadczeń hiszpańskich Maja Kiba-Janiak Jarosław Witkowski s. 397-414
Autorzy artykułów s. 415-416