Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 84

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Motywy przyjazdów oraz wydatki turystów w Poznaniu w 2010 roku Stefan Bosiacki s. 11-22
Wzorce aktywności turystycznej studentów turystyki i rekreacji w uczelni wychowania fizycznego Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 23-32
Wpływ sieci społecznych na aktywność rekreacyjną na przykładzie odwiedzających toruńską Barbarkę Elżbieta Grzelak-Kostulska Beata Hołowiecka s. 33-42
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej Leszek Kozioł s. 43-52
Łowiectwo jako forma aktywności w turystyce wiejskiej : wybrane aspekty zachowań konsumentów Ewelina Budych-Tomkowiak Magdalena Maćkowiak s. 53-64
Aktywność turystyczna a typy psychograficzne Polaków Marcin Idzik Janusz Majewski s. 65-78
Analiza popytu turystycznego na przykładzie badań konsumentów produktu turystycznego Roztocza Zachodniego Piotr Halemba Kazimierz Mrozowicz Anna Winiarz s. 79-94
Osoby samotne i ich zachowania turystyczne związane z podróżami kulturowymi : wybrane problemy Agata Niemczyk s. 95-107
Charakterystyka ruchu turystycznego jako miara rozwoju popytu turystycznego : przykład ruchu turystycznego wybranych parków krajobrazowych Sławomir Pytel Adam R. Szromek s. 109-122
Czynniki kształtujące zachowania nabywców usług turystycznych na przykładzie badań rynku europejskiego Grażyna Rosa s. 123-135
Preferencje turystów na rynku usług uzdrowiskowych w Polsce Joanna Górna Józef Sala s. 137-153
Próba zdefiniowania profilu agroturysty Bernadetta Krysińska Jarosław Uglis s. 155-166
Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie Jan Zawadka s. 167-179
Struktura nabywców usług agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim Jolanta Cichowska s. 183-199
Klient indywidualny na rynku turystycznym : czynnik logistyki Joanna Dyczkowska s. 201-210
Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim Ewa Markiewicz s. 211-226
Segmentacja rynku turystycznego na podstawie pomiaru percepcji wizerunku miasta Marek Nowacki Piotr Zmyślony s. 227-239
Booker i looker na rynku turystycznym Adam Pawlicz s. 241-251
Wybrane aspekty segmentacji nabywców na rynku turystycznym oraz wstępne badania wydatku turystycznego jako miernika popytu na usługi turystyczne w regionie lubelskim Piotr Franaszek Bogusław Sawicki s. 253-264
Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-278
Atrakcyjność tanich linii lotniczych w zaspokajaniu popytu na polskim rynku usług turystycznych Matylda Awedyk Hanna Walerjańczyk s. 283-299
Sieć połączeń lotniczych jako efekt zmian popytu na podróże lotnicze w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Edyta Pijet-Migoń s. 301-313
Baza noclegowa Wrocławia a zapotrzebowanie na usługi noclegowe w trakcie Mistrzostw Europy Euro 2012 Justyna Cieplik Izabela Gruszka Tomasz Smolarski s. 315-327
Hotelarskie programy lojalno- ściowe a restytucyjny charakter popytu turystycznego Magdalena Domaracka Rafał Rouba s. 329-344
Modelowanie popytu turystycznego w hotelach województwa zachodniopomorskiego Robert Kubicki Magdalena Kulbaczewska s. 345-356
Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich przy użyciu miar lojalności Marcin Olszewski s. 357-368
Baza noclegowa oraz walory przyrodnicze jako determinanty typu klienta produktu turystycznego na przykładzie Żywieckiego Parku Krajobrazowego Sławomir Pytel Sławomir Sitek s. 369-380
Zarządzanie ryzykiem personalnym w hotelu a proces stymulacji popytu na usługi hotelarskie Anna Tokarz-Kocik s. 381-393
Wielkość i zróżnicowanie bazy noclegowej jako determinanta popytu turystycznego w województwie lubelskim Renata Krukowska Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 395-407
Wskaźnik NPS w ocenie lojalno- ści i satysfakcji konsumenckiej usług wybranych punktów gastronomicznych na terenie Żywca Paulina Gajewska Irena Szewczyk s. 409-420
Oczekiwania turystów wobec oferty żywieniowej Małgorzata Kosicka-Gębska s. 421-428
Ryzyko finansowe jako determinanta popytu na usługi biur podróży Władysław Biczysko s. 429-443
Popyt na przestrzeń turystyczną : przykład biura podróży Polan Travel w Bielsku-Białej Jolanta Latosińska s. 445-459
Popyt na usługi tradycyjnych biur podróży a jakość obsługi klienta na przykładzie lubelskiego rynku biur podróży Anna Mazurek-Kusiak s. 461-469
"Turystyka smoleńska" przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży Izabela Michalska-Dudek Renata Przeorek-Smyka s. 471-483
Kierunki doskonalenia jakości usług, wpływające na decyzje nabywcze klientów biur turystycznych Julia Wojciechowska-Solis s. 485-496
Charakterystyka popytu w zakresie wybranych form wodnej turystyki przygodowej Jadwiga Berbeka s. 497-509
Oferta turystyczna parków narodowych jako ważny czynnik rozwoju krajowego ruchu turystycznego Anna Nitkiewicz-Jankowska s. 511-525
Popyt na turystykę uzdrowiskową w Polsce Aleksandra Czerw s. 527-540
Popyt turystyczny na rynku uzdrowiskowym na przykładzie Dolnego Śląska Aleksandra Gromelska s. 541-552
Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce Adriana Lubowiecki-Vikuk s. 553-568
Turystyka zdrowotna - jej formy i motywy : czynniki rozwoju turystyki medycznej w Polsce Agnieszka Łoś s. 569-578
Popyt na usługi spa&wellness i możliwości jego zaspokojenia na przykładzie Dolnego Śląska Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska Andrzej Rapacz s. 579-592
Festiwale muzyczne jako element funkcji kulturalno–rozrywkowej Łodzi Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 593-605
Oferta wybranych skansenów w opinii zwiedzających Anna Jęczmyk Aneta Piotrowska s. 607-618
Znaczenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w rozwoju ruchu turystyki kulturowej Mazowsza Renata Krukowska Agnieszka Kula Ewa Skowronek Andrzej Tucki s. 619-631
Turystyka winiarska (enoturystyka) : korzyści i koszty Anna Mazurkiewicz-Pizło s. 633-645
Popyt produktu incentive w Polsce : studium przypadku Włodzimierz Banasik Hanna Borne-Januła s. 647-658
Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 659-670
Szczególne elementy popytu na usługi turystyki konferencyjnej Krzysztof Kopeć s. 671-679
Charakterystyka zrealizowanego popytu na usługi konferencyjne w sektorze publicznym na przykładzie województwa pomorskiego Dariusz Kuczyński Tomasz Taraszkiewicz s. 681-691
Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania popytu turystycznego Bernadeta Hołderna-Mielcarek Joanna Śniadek s. 693-710